Fripost wiki »

Medlemswiki

Välkommen till Friposts medlemswiki! Syftet med en wiki är att alla ska kunna bidra med nytt material och bättra på det som redan finns. I föreningens anda hjälps vi åt att tillsammans hålla informationen relevant och aktuell. Sätt dig gärna i sandlådan en stund där du kan prova att redigera wikin.

Föreningen

Demokratisk e-post

Lagring för delning

Kampanjer och projekt

Vissa verkstäder och kampanjer är återkommande och föremål för aktivitetsdagar:

  • Google i skolan – Kamp mot att Google ska användas i skolan
  • Migrera ifrån Google – flytta adresser, e-post, kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost.
  • Exodus – Flerstegsprogram för att gå ur Facebook

Utredningar

Med jämna mellanrum ges utredningsuppdrag från styrelsen till grupperingar i föreningen. Se Utredningar för Fripost.

Tekniskt

Övrigt

Föråldrat


This wiki is powered by ikiwiki.


Last modified | History | Source | Preferences