Kort information om hemsidan och hur den skapas.

Hemsidan är producerad med Emacs org-mode:s funktion publish. Resultatet är en statisk HTML-sida.

Sidan versionshanteras med Git, och den senaste versionen och mer information går att få via https://git.fripost.org/


Last modified | History | Source | Preferences