Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Innehållsförteckning

Förestående möten och aktiviteter

Onsdag 1 maj, från kl 12. Flygbladsutdelning på Första maj

Första maj har alltid varit en viktig dag för medlemsrekrytering till Fripost. Haka gärna på och dela ut flygblad också det här året!

Om du kommer att befinna dig i Göteborg behöver du inte förbereda något speciellt. Några av oss kommer traditionsenligt att träffas på något kafé för att äta frukost och skära till flygblad.

Några händelser att förhålla sig till under dagen (schemat är från ett tidigare år):

11:00 Spanienfrivilligas vänner samlas vid Masthuggstorget
12:30 SAC samlas vid Masthuggstorget
13:00 SAC:s tåg avgår
13:00 Vänsterpartiet samlas på Första långgatan
13:30 Vänsterpartiets tåg avgår

Om du kommer att befinna dig i någon annan stad på tisdag får du gärna dela ut flygblad där. Se https://www.fripost.org/material/fripost-mayday-flyer.pdf.

TODO Tillhandahåll länkar: Se även SAC:s och Vänsterpartiets första maj-aktiviteter runt om i Sverige

TODO Lägg till info om Spanienfrivilligas vänner

Söndag 5 maj, kl 13 – Årsmote

Vi inbjuder varmast till Friposts årsmöte.

Tid: Sön 5 maj 2019, kl 13
Plats: Språkbanken, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg.

Schema för dagen

kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
kl 14.00 Årsmöte (2 h)
kl 17.00 Middag

Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi kombinerar med aktivitetsdag och fest. Redan 4 maj, inför årsmötet, förbereder styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år och verksamhetsplanen för i år. De som vill delta i arbetet är välkomna att höra av sig till styrelsen.

Middag och fest

Efter årsmötet planerar vi att gå ut och äta. För att kunna reservera bord vill vi veta ungefär hur många som vill följa med på middagen. Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna av dig till Fripost info@fripost.org i förväg.

Det går givetvis bra att följa med på festen även om man inte varit med på mötet eller även om man inte anmält sig.

Nomineringar och motioner

Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse samt andra förtroendeposter. Nomineringar tas varmast emot på Friposts styrelselista board@lists.fripost.org. Styrelsen har valberett ett fåtal, men fler nomineringar är mer än välkomna.

Detsamma gäller motioner. Skicka gärna in idéer och förslag som du vill mötet ska ta upp. Givetvis går det bra att komma till mötet och ta upp dem direkt.

Fika

För att möjliggöra att träffas lite innan mötet och prata av oss, så ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom kl 13.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

  • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken.
  • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

  • Språkbanken, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
  • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
  • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
  • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
  • En annan lokal som vi har varit på är Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
  • Styrelsemöten hålls ibland på Risåsgatans Thai-restaurang, i närheten av Forum bokkafé, samt
  • Kafé Berlin, Vasagatan.

Last modified | History | Source | Preferences