Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Föreningen har samlat lite information om smittoskydd för intresserade medlemmar och deltagare.

Innehållsförteckning

Förestående aktiviteter

Söndag 22 maj, kl 13 – Årsmöte 2022

Fripost inbjuder varmast till årsmöte.

Tid : Sön 22 maj 2022, kl 13

Plats : Språkbanken, Humanisten, Göteborg

Schema för dagen

 • kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
 • kl 14.00 Årsmöte (2 h)
 • kl 17.00 Middag

Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi kombinerar med fest.

För de som inte gjort så är det också dags att betala medlemsavgift. Se https://fripost.org/medlemskap/.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Övrig mötesformalia
  1. Val av mötesfunktionärer
  2. Godkännande av dagordning
  3. Mötets behöriga utlysande och dess beslutsmässighet
  4. Justering av röstlängd
 3. Verksamhetsberättelsen
 4. Ekonomiska berättelsen
 5. Revisorns berättelse
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Nyval
  1. Val av ordförande
  2. Val av styrelse
  3. Val av revisor
  4. Val av valberedning
 8. Budget
  1. Fastställande av medlemsavgiften
  2. Fastställande av budget
 9. Motioner
 10. Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Nomineringar och motioner

Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse samt andra förtroendeposter. Nomineringar tas varmast emot på Friposts styrelselista board@lists.fripost.org. Styrelsen har valberett ett fåtal, men fler nomineringar är mer än välkomna.

Detsamma gäller motioner. Skicka gärna in idéer och förslag som du vill mötet ska ta upp.

Middag och fest

Efter årsmötet planerar vi att gå ut och äta. För att kunna reservera bord behöver vi veta ungefär hur många som vill följa med på middagen. Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna av dig till Fripost info@fripost.org i förväg.

Fika

För att möjliggöra att träffas lite före mötet och prata av oss så ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom kl 13.

Lokal

Fripost har förmånen att få använda Språkbanken för sina möten. Lokalen är Humanisten med ingång genom huvudentrén på Renströmsgatan 6. Vi släpper in där kl 12.50 respektive 13.50. De som kommer vid andra tider och inte har passerkort bes kontakta oss på telefon eller e-post. Språkbanken finns i lokalerna för Institutionen för svenska språket, plan 3.

https://www.openstreetmap.org/#map=17/57.69469/11.98540

Vänliga hälsningar, Friposts styrelse

Start i april/maj – Vi lär oss använda Debian GNU/Linux tillsammans

Fripost bjuder in till ännu en omgång av studietillfällen för introduktion till GNU/Linux. Operativsystem och hantering är inte direkt knutet till Friposts aktiviteter. Däremot det är en vanlig förfrågan att också få introducerat grundläggande hantering av operativsystemet. I samarbete med Inbyggd Frihet, Debian, Forum och ABF bjuder Fripost därför in till studietillfällen på Syndikalistiskt Forum.

Upplägget är det samma som i höstas. Det blir 4 + 2 träffar med start i april/maj 2021. Program https://inbyggd-frihet.org/linux-intro:

Tillfällen

Måndagar kl 18–19.30:

 1. 19 apr – Intallationsfest
 2. 3 maj – Introduktion
 3. 17 maj – Maskinens lager
 4. 31 maj – Reguljära uttryck
 5. 7 jun – Datorprogram och stil
 6. 21 jun – Extratillfälle/avslutning
Plats

Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg, hållplats Prinsgatan

På distans via Jitsi. https://friavideomöten.online

Anmäl intresse

Fripost info info@fripost.org

Anmälan är inte bindande, men meddela gärna vid förhinder. Det går även bra att komma vid enstaka tillfällen. Programmet är nämligen utformat med strävan till fristående element.

Sprid gärna informationen vidare.

Visa hänsyn, dvs. slut upp på distans om du känner dig krasslig. Vi har samlat information kring med länkar till råd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, https://wiki.fripost.org/kalendarium/.

Detaljerat program finns på https://inbyggd-frihet.org/linux-intro:

 • Träff 0 – Intallationsfest: tillsammans tar vi steget till GNU/Linux, säg hej till gränssnittet Gnome genom Debian!

 • Träff 1 – Introduktion: friprogramvarufilosofin, var man hittar information om den. Terminal – för att inte luras till att använda mus. Vad är skal och Bash?

 • Träff 2 – Maskinens lager: mer om skal. Distributioner och miljöer i teorin. Program, processer, avslutningsstatus, standardflöden, m.m.

 • Träff 3 – Reguljära uttryck: de grundläggande programmen som baseras på textmönster.

 • Träff 4 – Datorprogram och stil: filosofin bakom Unix-program. Vanliga format på konfiguration och information. Skript.

 • Träff 5 – Extratillfälle/avslutning: möjlighet till fler frågor, mer om vikten av fri programvara, etc.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

 • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken eller enligt annonsering.
 • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

 • Språkbanken, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker möten i rum F314 i Humanistens huvudbyggnad, plan 3. Mötesrummet nås enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns i Språkskrapan. Huvudentrén ligger på adressen Renströmsgatan 6

 • Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg, hållplats Prinsgatan. Forum är ett bokcafé som även används för seminarier och möten. Ingången är vid Hagabions entré och lokalen ligger i anslutning till Viktoriasalen.

 • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.

 • Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg. Den öppna platsen med damm i Keillers park är användbar för sommarfester och liknande med tipspromenader, grill och förfriskningar

 • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.

 • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.

 • Kafé Berlin, Vasagatan.


Last modified | History | Source | Preferences