Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Innehållsförteckning

Förestående möten och aktiviteter

Lördag 31 aug, kl 13 – Sensommarfest

Välkomna äntligen till Friposts sensommarfest!

Tid
Lördag 31 aug, kl 13–21
Plats
Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg (om vädret tillåter)
Anmäl intresse
Fripost info info@fripost.org

Vi träffas i Keillers park för att fira sommaren och för att se fram emot september och hösten. Det blir lek och spel och klurig tävlan. Några vill säkert också beundra Ättestupan eller annan utsikt.

Alla är välkomna, medlem eller inte. Anmäl dock gärna intresse så att de som arrangerar vet hur många som kan väntas.

Keillers park är väsentligen Ramberget, vi träffas vid den öppna parken med damm på Rambersgvägen, hållplats Vågmästareplatsen eller Wieselgrensplatsen. Vid dåligt väder flyr vi in till en Fripostmedlem i närheten.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

  • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken.
  • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

  • Språkbanken, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
  • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
  • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
  • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
  • En annan lokal som vi har varit på är Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
  • Styrelsemöten hålls ibland på Risåsgatans Thai-restaurang, i närheten av Forum bokkafé, samt
  • Kafé Berlin, Vasagatan.

Last modified | History | Source | Preferences