Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Föreningen har samlat lite information om smittoskydd för intresserade medlemmar och deltagare.

Innehållsförteckning

Förestående aktiviteter

Lör 27 aug, kl 13–18 – Sensommarfest

Välkomna äntligen till Friposts sensommarfest!

Tid

Lördag 27 aug, kl 13–18

Plats

Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg (om vädret tillåter)

Anmäl intresse

Fripost info info@fripost.org

Vi träffas i Keillers park för att fira sommaren och för att se fram emot september och hösten. Det blir lek och spel och klurig tävlan. Några vill säkert också beundra Ättestupan eller annan utsikt.

Alla är välkomna, medlem eller inte. Anmäl gärna intresse så att de som arrangerar vet hur många som kan väntas.

Keillers park är Ramberget, vi träffas vid den öppna parken med damm på Rambersgvägen vid Rambergsskolan, hållplats Vågmästareplatsen eller Wieselgrensplatsen. Vid dåligt väder flyr vi in till en Fripostmedlem i närheten.

Fripost bjuder på grillade grönsaker. Dryck finns till självkostnadspris.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

  • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken eller enligt annonsering.
  • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

  • Språkbanken, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker möten i rum F314 i Humanistens huvudbyggnad, plan 3. Mötesrummet nås enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns i Språkskrapan. Huvudentrén ligger på adressen Renströmsgatan 6

  • Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg, hållplats Prinsgatan. Forum är ett bokcafé som även används för seminarier och möten. Ingången är vid Hagabions entré och lokalen ligger i anslutning till Viktoriasalen.

  • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.

  • Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg. Den öppna platsen med damm i Keillers park är användbar för sommarfester och liknande med tipspromenader, grill och förfriskningar

  • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.

  • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.

  • Kafé Berlin, Vasagatan.


Last modified | History | Source | Preferences