Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Innehållsförteckning

Förestående möten och aktiviteter

Lör 21 sep, kl 13 – Fri programvarudagen

Fripost deltar givetvis i firandet av Fri programvarudagen. Detaljerna i firandet planeras på nästkommande arbetsträff 9 sep (se nedan). Kom gärna och delta i planeringen.

Tid
Lör 21 sep, kl meddelas senare
Plats
meddelas senare

Fri programvaudagen, (SFD, Software Freedom Day) är en världsomspännande dag för främjandet av friprogramvara. Dagen instiftandes 2004 och infaller tredje lördagen i september. Läs mer på den internationella webbplatsen, Software Freedom Day och Svenska Wikipedia, Software_Freedom_Day.

Tidigare år har Fripost annordnat verkstäder, o.dy.

Skriv till Fripost info info@fripost.org om du vill vara med i planeringen.

30 okt–10 nov – Framtidsveckan

Fripost ska delta på Framtidsveckan med flera programpunkter:

 • Exodus – Gå ur Facebook med Fripost!
 • Migrera från Google

Varken Facebook eller Google är förenliga med värderade begrepp som hållbarhet och störningsmotstånd (resiliens). Därför passar det att delta i hållbarhetsveckan med Friposts efterfrågade verkstad, Migrera från Google, där vi hjälps åt att tillsammans flytta från Google eller Hotmail. Det är också dags för en upprepning av Exodus.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

 • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken.
 • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

 • Språkbanken, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker möten i rum F314 i Humanistens huvudbyggnad. Mötesrummet nås enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns i Språkskrapan. Den tillfälliga huvudentrén ligger på adressen Lundgrensgatan.
 • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
 • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
 • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
 • En annan lokal som vi har varit på är Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
 • Styrelsemöten hålls ibland på Risåsgatans Thai-restaurang, i närheten av Forum bokkafé, samt
 • Kafé Berlin, Vasagatan.

Last modified | History | Source | Preferences