Fripost wiki » kalendarium »

Friposts kalendarium

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Innehållsförteckning

Förestående möten och aktiviteter

Fredag 1 mars, kl 18–21. Aktivitetsdag om sociala teknologier

Fripost tar ställning mot massövervakning och manipulation. Vi inleder en serie sammankomster för att utforska och förstå sociala teknologier. Verktygen finns och tillsammans kan vi bygga vad som behövs för att mötas på Internet.

Tid: Fredag 1 mars 2019 kl 18–21
Plats: Språkbanken, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg

Vi inleder med en översikt av de vanligast förekommande fria sociala teknologierna. Det blir också diskussion. Vilka för- och nackdelar finns med olika tekniker? Är det något som Fripost kan erbjuda sina medlemmar?

Facbook, Twitter och Github är exempel på plattformar där användarna saknar inflytande och kontroll. För att underlätta för medlemmar och andra att lämna dessa bedriver Fripost kampanjen Exodus, men vi stannar inte där. Istället vill vi möjliggöra möten över Internet på användarnas villkor. Hur ska detta gå till? På Friposts wiki sammanställs en lista över sociala nätverksteknologier som medlemmar rekommenderar och undersöker djupare. Mot Sherwoodskogen!

TODO skapa en affisch och länka till den

Onsdag 27 mars, kl 18. Gemensamredigering på Dokumentfrihetsdagen

OBS. Platsen är ännu ej bekräftad

Välkommen till Friposts firande av Dokumentfrihetsdagen, en internationell högtidsdag för att uppmärksamma vikten av öppna standarder och fri digital kommunikation.

Tid: Ons 27 mar kl 18 till 19.30
Plats: Mölndals stadsbibliotek

Var med på en verkstad där du får prova på att arbeta gemensamt med att skapa dokument i LibreOffice Online. Vi ger grunderna för att du ska kunna arbeta på egen hand i ett program som arbetar för dig, inte säljer dig.

Att delta på Dokumentfrihetsdagen är ett uttalat mål för föreningen. Vi ser gärna att alla medlemmar som har möjlighet kommer till denna aktivitet och tillfälle till samkväm.

TODO Länka till affischen

Onsdag 1 maj, från kl 12. Flygbladsutdelning på Första maj

Första maj har alltid varit en viktig dag för medlemsrekrytering till Fripost. Haka gärna på och dela ut flygblad också det här året!

Om du kommer att befinna dig i Göteborg behöver du inte förbereda något speciellt. Några av oss kommer traditionsenligt att träffas på något kafé för att äta frukost och skära till flygblad.

Några händelser att förhålla sig till under dagen (schemat är från ett tidigare år):

11:00 Spanienfrivilligas vänner samlas vid Masthuggstorget
12:30 SAC samlas vid Masthuggstorget
13:00 SAC:s tåg avgår
13:00 Vänsterpartiet samlas på Första långgatan
13:30 Vänsterpartiets tåg avgår

Om du kommer att befinna dig i någon annan stad på tisdag får du gärna dela ut flygblad där. Se https://www.fripost.org/material/fripost-mayday-flyer.pdf.

TODO Tillhandahåll länkar: Se även SAC:s och Vänsterpartiets första maj-aktiviteter runt om i Sverige

TODO Lägg till info om Spanienfrivilligas vänner

Söndag 5 maj, kl 13 – Årsmote

Vi inbjuder varmast till Friposts årsmöte.

Tid: Sön 5 maj 2019, kl 13
Plats: Språkbanken, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg.

Schema för dagen

kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
kl 14.00 Årsmöte (2 h)
kl 17.00 Middag

Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi brukar kombinera med aktivitetsdag och fest. Inför årsmötet förbereder styrelsen verksamhetsberättelse för föregående år och verksamhetsplanen för i år. Den som vill delta i arbetet är välkommen att höra av sig till styrelsen.

Generellt om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

  • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats: Språkbanken.
  • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

  • Språkbanken, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
  • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
  • Syndikalisternas lokal i Folkets hus, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
  • Vi har också haft planeringsmöten på Moon Thai på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
  • En annan lokal som vi har varit på är Gnutiken, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
  • Styrelsemöten hålls ibland på Risåsgatans Thai-restaurang, i närheten av Forum bokkafé, samt
  • Kafé Berlin, Vasagatan.

Last modified | History | Source | Preferences