Fripost wiki » Friposts kalendarium »

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även möten-sidan for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Föreningen har samlat lite information om smittoskydd för intresserade medlemmar och deltagare.

Innehållsförteckning

Förestående aktiviteter

Under vårvintern 2022 så organiserade Fripost en välbesökt vinterfest. Vill du vara med och styra upp 2023 årets motsvarighet? Hör av dig! Skriv till Fripost info .

Om Friposts möten

Mötesrutiner för styrelsen

  • Fjärde torsdag varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats: Språkbanken.
  • Arbetsträff. 30 min innan styrelsemötet

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträffar och styrelsemöten.

Olika former av sammankomster

Under styrelse-, medlems-, och årsmöten fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via Friposts mötessida.

Föreningens aktivitetsdagar är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på aktivitetsdagssidan.

Slutligen är syftet med Friposts fester att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.

Möteslokaler

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

  • Språkbanken, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker möten i rum F314 i Humanistens huvudbyggnad, plan 3. Mötesrummet nås enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns i Språkskrapan. Huvudentrén ligger på adressen Renströmsgatan 6

  • Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg, hållplats Prinsgatan. Forum är ett bokcafé som även används för seminarier och möten. Ingången är vid Hagabions entré och lokalen ligger i anslutning till Viktoriasalen.

  • Slottsskogen passar bra för picknick, utefester och friare samtal.

  • Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg. Den öppna platsen med damm i Keillers park är användbar för sommarfester och liknande med tipspromenader, grill och förfriskningar

  • Kafé Berlin, Vasagatan.


Last modified | History | Source | Preferences