Fripost wiki » Fripost Exodus -- Flestegsprogram för att lämna Facebook »

Fripost bjuder in till att ansluta ett flerstegsprogram för medlemmar och andra som vill gå ur Facebook. Detta är planeringsdokumentet för programmet.

Inehåll

Tanken är att flera personer ska kunna gå med i programmet under tiden och att programmet kan upprepas några gånger per år närhelst intresse finns.

Programmet kulminerar med ett evenemang och en fest för att fira de som går ur. Det evenemanget vänder sig till allmänheten. Framför allt personer som dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och dels inte är med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp och Fripost’s medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.

Process, frister och arbetslogg

Planeringsmöten

 • Mån 7 nov 2019, Arbetsmöte, Leif-Jöran, Anders, Lola, Anton och Gustav – Utskick/pressmeddelande förberett.

 • Den 5 nov 2018, Arbetsmöte, Leif-Jöran, Anders och Gustav – Genomgång planeringsmaterialet och förfrågan förberedd för lokaler och samarbete.

 • Den 31 okt 2018, Lunchmöte, Anders och Gustav – Första skiss på upplägg

Planeringsprocessen och frister

 1. Boka lokal, frist 10 november
 2. Skapa material (nedan)
 3. Skapa Facebookevent, e-postlistor, o.dy
 4. Rekrytera fler att gå med i programmet
 5. TODO Fyll på

Introduktion till och tidsschema/plan

Som sagt, Programmet kulminerar med ett evenemang med ett panelsamtal där för- och nackdelar med Facebook diskuteras. Evenemanget avslutas med att medlemmarna “trycker på knappen” för att gå ur Facebook. Efteråt planerar vi någon typ av självhjälpsgrupp med flera återkommande träffar där deltagarna får lufta sina erfarenheter av ett liv utan Facebook.

Det ligger i föreningens sak att uppmärksamma demokrati- och integritetsfrågor på internet och ett stödprogram ligger i linjen med det.

Evenemanget vänder sig till allmänheten. Framför allt personer som dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och dels inte är med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp och Fripost’s medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.

Pågår Skede Tidpukt
1 mån Planering start 31 okt 2018
2 v Start
2 v Rekrytering
2 v Event/fest Urträdet, panelsamtal, etc. 26 jan 2019
1 mån 1:a Uppföljning Gruppterapisamtal februari
1 mån 2:a Uppföljning Gruppterapisamtal mars

Material

Översikt över material som behöver förberedas och uppdateras:

Kringliggande infrastruktur

 • Denna planeringssida
 • Facebook-event för festen
 • E-postlista för terapigruppen, en för alla programomgångar, (t.ex. )?

Vi diskuterade om det skulle finnas en Facebook-grupp för terapigruppen. Det ironiskt roliga skulle varit att gruppen försvinner i samband med evenemanget. Dock bedömdes att det skulle bli för krångligt.

Lika så beslutades att det bästa var att ha bar en e-postlista för alla efterföljande grupper. Det blir enklare. Alternativet skulle varit att varje omgång av programdeltagare hade en egen e-postlista.

Eventet/festen

Deltagare. Evenemanget vänder sig till allmänheten och vi eftersträvar en blandad evenemangsdeltagargrupp. Framför allt personer som dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och dels inte är med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp och Fripost’s medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.

Shema. Enligt följande

kl 17 Dörrarna öppnas
kl 18 Panelsamtal
kl 19:30 “Trycka på knappen”
kl 20 Efterfest
kl 22 Festen stänger

Övrig aktivitet

 • Medlemrekrytering
 • Bokbord
 • Etc.
 • Vilka andra organisationer att bjuda in?

Lokalfrågan. För och nackdelar med olika ställen. Följande i prioriteringsordning:

Lokal Status Antal Kstn. För-/nackdelar
Stadsbiblioteket trappan Bekräftad 100 - God tillgänglighet
Arena 1 lång Kontaktad > 20 ? Stor, bra kontaktnät
Kulturhuset Kåken AW ska kontakta > 20 ?
Språkbanken Tillgänglig förmodligen 80 (L100) ? Egen regi, kan boka stora lokalen, frihet gällande förfriskningar.
Llama Lloyd ? ca 20 ? Trevlig och lämplig att sträck ut till
Digidem ? 40 (?) ? Bra lokal. Svår åtkomst? För hög sammanblandningsriskt med Digidem?
Nykterhetsförbundets lokaler Går genom IOGT
Blå stället Har sagt kanske är positiva
Axelstället (Högsbo) Tillfrågat väntar svar
Frölunda Kulturhus Tillfrågat väntar svar

Förfriskningar. Vad passar? Jämför lokalfrågan och för och nackdelar med lokalerna

 • Katering till självkostnadspris?
 • Drycker?

Andra organisationer och evenemang. Undersök för konflikt/samarbete

 • FSCONS – mars/april 2019
 • IOGTNTO Har tackat nej tycker att Facebook är miljövänligt och använder det mycket för kontakt med sina medlemmar
 • Kyrkan

Panelsamtalet och deltagare

Planeras på Manus och bakgrund för panelsamtal

Ämnen att ta upp under samtalet

 • Höra initiativtagaren till programmet (Anders)
 • Konkreta fall gällande sårbarheten
 • Alternativ
  • E-post
  • RSS
  • Mer?
 • Nyttan med Facebook. Det är fortfarande användbara saker man kan åstadkomma med Facebook.
 • Hur brygga nyttan?

Prospekt deltagare

 • Anders, Fripost – Initiativtagare och bakgrund
 • Robin, Llama Lloyd – Nyttan med Facebook
 • Amelia Andersdotter, Dataskydd.net – Sårbarheter
 • Sanna, Digidem – Alternativ
 • Lola, Fripost – Nyttan
 • … – IOGTNTO
 • … – Hackerspace
 • … – DFRI

Andra kontaktmöjligheter

 • Vetenskapsteori i GBG – Där har vi personer som känner personer
 • Deltagare i cyckelköket har prövat många delar

Pressen

T.ex. I Dagens Nyheter tycker vi oss se att de har en agenda mot Facebook. Proprietär sociala media hotar deras affärsintäkter. Observationen kan vara användbar gällande sannolikhet att få in debattartiklar, uppmärksamhet för pressmeddelanden o.dy.

Fördjupad diskussion, filosofi och terrorrummet

Se till att börja med terrorrummet där vi samlar historier och material i skrämselsyfte.

Här följer frågor att gå på djupet med:

 • Fler har mycket problem.
 • De läser inte böcker länger (AW:s historia)
 • Fragmenterat språk. Historia med krossad linjal (Ngn (?) arbetarförfattare – AW)
 • Alternativ till Facebook

Alternativen

Se avsnitt “Sociala Media” på sidan för Liknande Projekt för en listan över sociala nätverkslösningar som Fripost rekommenderar och undersöker djupare. För e-post är det lätt. Svårare för andra.


Last modified | History | Source | Preferences