Fripost wiki » integration av verktyg med spridning av information »

Man använder flera verktyg för att skapa protokoll till möterna och delar av wikin.

Vissa av de där verktyg gör det lättare och mer hållbar i tiden, för att de automatiserar processen av att skapa dokumentation.

Innehåll

Latex

Protokollarna som skapas är producerat via latex.

De skrivs i text i git, och exporteras till pdf via en Makefile.

Latex-ikiwikiintegration

Titta på sidan moten. Mötesprotokollen finns länkade som PDF-dokument.

Idé. Det borde också vara möjligt att exportera till html så att man får ha innehållet direkt i wikin.

I Git-grenen fripost-meetings#ge-html-export har Gustav utforskat några möjligheter, och programmet Tex4ht verkar åstadkomma ett fullt tillräckligt resultat. Se exempel på PDF respektive HTML. Varje punkt på listan med möten på sidan moten är på formen

  • tidpunkt för mötet, mötestyp, plats , hänvisning till PDF-dokument med protokoll.
    sammnfattning av mötesinnehållet.

Exempel

  • Måndag 19 november kl 18–19.30, styrelsemöte, Språkbanken Se protokoll (pdf).
    Nästa aktivitetsdag bestämdes till 20 januari.

Varje del av detta skulle kunna läsas ut ur protokollet automatiskt och publiceras automatiskt, i samband med automatisk kompilering av PDF- och HTML-version.

Wiki

Det är bara att ändra här. Dokumentation till Ikiwiki finns här : https://ikiwiki.info/

Scripts

Olika kort program är möjliga att använda för att någonting som är ändrat på en sida i wikin skapar en ändring på en annan sida. Därför kan det vara lite viktigare än vänliga texter att behålla strukturen i en sida.

Git-förrådens README-filer

Ofta förekommer en förklarande README-fil i Git-förråden. Filen beskriver förrådets ändamål och grundläggande information om hur man bidrar med innehåll på bästa sätt.

Idé. Det borde gå att läsa ut Git-förrådens README fil i samband med att de sammanfogas med master på Git-servern och göra informationen tillgänglig, integrerat med wikin.


Last modified | History | Source | Preferences