Friposts möten

Här finns information om aktuella och tidigare möten: dagordningar, protokoll m.m. Informationen är växelvis på svenska och på engelska beroende på mötesdeltagarnas språkkunskaper. The information on this page is alternately in Swedish and in English, depending on the language preferences of the meeting attendants.

För information om kommande möten, se Friposts kalendarium.

Årsmöten och konstituerande möte

 • Söndag 19 maj 2024 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet.

 • Söndag 11 juni 2023 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet.

 • Söndag 22 maj 2022 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken

 • Söndag 30 maj 2021 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet. Protokollet innehåller också verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorns rapport, verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för året.

 • Söndag 10 maj 2020 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet. Protokollet innehåller också verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorns rapport, verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för året.

 • Söndag 5 maj 2019 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet. Protokollet innehåller också verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorns rapport, verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för året.

 • Söndag 6 maj 2018 kl 14–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet. Protokollet innehåller också verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorns rapport, verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för året.

 • Lördag 13 maj 2017 kl 15:30–17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet

 • Söndag 17 april 2016 kl 14‒17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet

 • Söndag 22 mars 2015 kl 14‒17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet

 • Lördag 29 mars 2014 kl 12.30‒18, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet

 • Lördag 23 mars 2013 kl 14‒17, årsmöte, Språkbanken, se årsmötesprotokollet (pdf) Mötesprotokollet innehåller också verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen, och verksamhetesplanen (pdf) som appendix. Se också dagordningen.

 • Söndag 4 mars 2012 kl 13‒15, årsmöte, se årsmötesprotokoll (pdf), som också bland annat innehåller årets budget, de uppdaterade stadgarna och årets verksamhetsplan.

  Mötet var lyckat och vi ser fram emot ett intensivt år med fokus på medlemmarnas deltagande och långsiktigt hållbart engagemang.

  Se också förslaget till dagordning och verksamhetsplan.

 • Konstituerande möte 4 november 2010, se protokoll (pdf) och antagna stadgar (pdf)

  Vi grundade föreningen formellt efter mycket planering och förberedande.

Styrelse- och medlemsmöten

Nedan följer en lista över alla styrelse- och medlemsmöten med länkar till protokoll och i vissa fall dagordningar. Styrelsemöten från 2023 och tidigare följde oftast ett stående förslag till dagordning.

Möten 2024

 • lör 6 juli, Konstituerande styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.

 • mån 20 april, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.

 • tor 25 jan, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.

Möten 2023

 • tor 2 november, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Se mötesprotokoll

 • tor 14 september, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Se mötesprotokoll

 • tor 23 februari, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Se mötesprotokoll

Möten 2022

 • tor 24 november, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Protokoll kommer

 • tor 27 oktober, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Protokoll kommer

 • tor 22 september, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Protokoll kommer

 • tor 16 juni, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Protokoll kommer

Möten 2021

 • mån 26 april, Styrelsemöte. Tullen, Majorna, Göteborg.
  Protokoll kommer

 • mån 22 mars, Styrelsemöte. Språkbanken, Göteborg.
  Protokoll kommer

 • mån 22 feb, Styrelsemöte. Tullen, Majorna, Göteborg. Se mötesprotokoll
  Bl.a. kommande aktiviteter och kontakten med biblioteket diskuterades. Första maj är inte direkt relevant för Fripost i år.

 • mån 25 jan, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Årets första möte. Rapportering från höstens aktiviteter och utvärdering av dem. Utskick diskuterades och dessutom planerades många av årets aktiviteter skissartat.

Möten 2020

 • mån 23 nov, Styrelsemöte. Språkbanken Se mötesprotokoll
  Mötet innehöll rapportering från den segdragna driftstörningen som nu är ur vägen. Intern kommunikation diskuterades. Julfesten beslutades att den skulle ordnas.

 • mån 26 okt, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Rapportering om driftstörningen för Fripost lagring för delning. Lyckat deltagande på organisera-dig-mässan.

 • mån 28 sep, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Mötet täckte en del rapportering från systemet och uteblivna aktiviteter samt mycket planering kring kommande aktiviteter, organisera-dig-mässan och studiecirkeln kring GNU/Linux.

 • mån 22 jun, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Rapportering från sammanträde på Forum om höstplanering, och beslut angående det. Rapport även från arbetet med GNU/Linux-introduktionscirkeln.

 • mån 25 maj, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Konstituerande möte för styrelsen 2020. Årsmötetsprotokollet gicks igenom.

 • mån 27 apr–3 maj, Styrelsemöte. Språkbanken och per capsalam. Se mötesprotokoll
  Primärt förberedelse av stämman. Beslut fattades gällande detaljer för distansdeltagande. Fyra propositioner behandlades. Även valberedning utfördes. Mötet var innehållsrikt och var tvunget att ajourneras en gång samt kompletteras med beslut över e-post.

 • mån 23 mar, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Rapporter om störningar uppströms. Vidare planeringa av vårens aktivteter, vissa inställda och uppskjutna, och förberedelse utskick årsmöte och första maj och kring Fripost 10-årsjubileum. Årsmöte behöver ev. kompletteras med videolänk. Beslut att tillhandahålla Jitsi. Beslut kring periodisering av solidariskt medlemskap.

 • mån 24 feb, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll
  Omfattande möte. Rapport om många inbetalningar och ekonomiska frågor. Flera insikter och idéer från aktiviteter som varit, Julfest, CCC, och FOSDEM, samt planering av kommande inklusive årsmötet.

Möten 2019

 • mån 25 nov, Styrelsemöte. Språkbanken, avvikande rum. se mötesprotokoll (pdf)
  Utvärdering av flera aktivitets under hösten och planering för julfest. Mycket mer.

 • mån 28 okt, Styrelsemöte. Språkbanken. se mötesprotokoll (pdf)
  Innehållsrikt möte. Teknisk rapportering om nyckelhanteringsdiskussioner. och aktiviteter planerades för Framtidsveckan. Alla pågående utredningar gicks igenom.

 • mån 23 sep, Styrelsemöte. Språkbanken. se mötesprotokoll (pdf)
  Mestadels planering av kommande aktiviteter i samband med Framtidsveckan i okto-ber–november.

 • mån 26 aug, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)
  Första mötet efter sommaren. Bl. a. och mestadels planering inför kommande aktiviteter: (1) Friposts sensommarfest 31 augusti, (2) Fri programvarudagen 21 september, och (3) Framtidsveckan 30 okt–10 nov.

 • mån 24 jun, Styrelsemöte. Språkbanken (ny lokal). Se mötesprotokoll (pdf)
  Regler för teckna medlemskap för andra diskuterades ytterligare. Också formen för styrelsens arbetsträffar behandlades (finns avsättning för att träffas oftare?). Sensommarfesten planerades.

 • mån 27 maj, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokol (pdf)
  Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många extraordinära aspekter. Årsmötesprotokollet gicks igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som resultat av årsmötet.

 • mån 25 mars, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf).
  Förfrågan om organisationsmedlemsap och FLFD diskuterats i detalj. Aktivitetsdagen om sociala teknologier utvärderades, besöket Schillerska, I Love Libre, och Cybiosis (Nordiskt sommaruniversitet).

 • mån 25 feb, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf).
  Bl.a. aktivitetsdagar utvärderades och planerades. Mötessekreterare Albin.

 • mån 28 jan, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf).
  Bl. a. Datum för årsmötet fastställdes. Frågan om extralagring på FLDL togs upp. Aktvitetsdagar utvärderades.

Möten 2018

 • mån 26 nov, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf).
  Utvärdering och planering av aktiviteter.

 • mån 22 okt, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf). Extra lagring diskuteras då det säljs på prov i FPS butik.

 • mån 27 aug, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf). Planering av fri-programvarudagen 15 september.

 • mån 28 maj, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf). För styrelsen konstituerande möte. Också årsmötet gicks igenom i detalj och utvärderades.

 • mån 23 apr, Styrelsemöte. På lokal. Se mötesprotokoll (pdf). Protokollet innehåller en grundligt genomgång av den bekämpning skräppost som Guilhem förfinat sistan tiden.

 • mån 26 mar, Styrelsemöte. Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf). Utvärdering av aktivitetsdagar och första förebråelse av årsmötet.

 • mån 26 feb, Styrelsemöte. Språkbanken. Ej beslutsmässigt. Beslut förbereddes och rapporteras i efterföljande möte.

 • mån 22 jan, Board meeting. Språkbanken. See meeting minutes (pdf) Decisions regarding Nextcloud.

Möten 2017

 • Mån 25 sep, Styrelsemöte, Språkbanken. Protokoll kommer
 • Ons 6 sep, Styrelsemöte, Extrainsatt möte med anledning av att mån 28 aug (ordinarie tillfälle) utgick p.g.a. den inplanerade aktivitetsdagen.
 • Mån 26 jun, Styrelsemöte, Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)
  Konstituerande möte. Styrelsen konstaterade at verksamhetsplanen är väl förberedd från årsmötesaktiviteterna. Inbjudan till släppfest Debian 9.
 • Mån 22 maj, Ej beslutsmässigt möte. Dock förbereddes och planerades mycket inför kommande möten och aktivteter.
 • Mån 27 mar, Café Berlin, Vasagatan. Ej beslutsmässigt.
 • Mån 23 jan, Styrelsemöte, Språkbanken. Protokoll kommer

Skisser

 • Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen. Plats Språkbanken. Under 2017:
  • 14 aug
  • 11 sep
  • 9 okt
  • 13 nov
  • 11 dec
 • Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten. Plats Språkbanken. Under 2017
  • OBS 28 aug utgår (se ovan)
  • 25 sep
  • 23 okt
  • 27 nov
  • 25 dec (Kommer förmodligen utgå)
 • Onsdag 6 september, 2017. Extrainsatt styrelsemöte. Tid kl 18, plats Språkbanken. Detta med anledninga av ovanstående angenäma störning.

TODO Gå igenom och komplettera och verifiera möteslistan för 2017. Den ovan är kopierad från kalendariet

Möten 2016

 • mån 28 nov, Styrelsemöte. Protokoll kommer (TODO länka)
 • mån 24 okt, Styrelsemöte. Protokoll kommer (TODO länka)
 • mån 26 sep, Styrelsemöte. Protokoll kommer (TODO länka)
 • mån 13 jun, Styrelsemöte. Se mötesprotokoll (pdf)
 • mån 23 maj, Styrelsemöte, Språkbanken, kl 18.00. Se mötesprotokoll (pdf)
  Mycket nytt i systemet (IPSEC, återanvändning av anslutingar, och Pandoc för wikin), Första maj utvärderades, Tor fest 11 juni planerades,
 • mån 25 apr, Styrelsemöte, kl 18, Språkbanken. Albin var sekreterare. Se mötesprotokoll (pdf)
  En del system-uppdatering rapporterades, årsmötet utvärderades och kommande Tor-fest planerades.
 • mån 22 feb, Styrelsemöte, Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)
  Nya rutiner för att ge medlemmar konto. Rapport från möte om vad Facebook-grupper innebär inkluseive genomgånga av användingsfall.
 • mån 25 jan, Styrelsemöte, Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)
  Första mötet för året. Aktiviteterna under FSCONS novermber och Julfesten i december 2015 utvärderades. Efterfrågan finns på fler separatistiska krypteringsverkstäder. Föreläsning med JAK diskuterades.

Möten 2015

 • Måndag 26 oktober, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).
 • Måndag 28 september, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).
 • Tisdag 28 april, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).
 • Onsdag 25 mars, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).
 • Måndag 23 februari, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).
 • Måndag 26 januari, Styrelsemöte, Språkbanden, kl 18 (TODO Verifiera). Protokoll kommer (TODO länka).

Möten 2014

 • Måndag 5 maj, styrelseträff, Språkbanken.

  Ämnen var föreningsmedlemskap, översyn över servermigrering, idéer för integration mellan protokoll och wikin, och planering av aktivitetsdag 21 maj.

 • Tisdag 10 Februari, Styrelsemöte, Språkbanken, kl 18.00. Se mötesprotokoll (pdf)

  Mötet kretsade kring Friposts eventuella engagemang i April-kampanjen i Frankrike.

Möten 2013

 • Onsdag 11 september, kl 18.00, Styrelsemöte, Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)

 • Söndag 19 maj, kl 14, Styrelsemöte, Slottsskogen, Protokoll kommer inom kort

 • Torsdag 25 april kl 17.30, styrelsemöte, Café Berlin, Vasagatan, Göteborg. Protokoll kommer inom kort

 • Tisdag 26 mars, styrelsemöte, Språkbanken. Se mötesprotokoll (pdf)

  Styrelsens konstituerande möte. Också dokumentfrihetsdagen förbereddes.

 • Tisdag 12 mars, revisionsmöte, Språkbanken, Göteborg, Se anteckningar (pdf)

  Mötet syftade främst till att förbereda revisionen. Eftersom mötet inte var beslutsmässigt, så fördes heller inte något regelrätt protokoll.

 • Sunday February 12, 18-19:30 pm, board meeting Språkbanken, Gothenburg, See minutes (pdf)

  Among other things the Yearly meeting was prepared.

Möten 2012

 • Måndag December 19, 18–19.30 pm, board meeting, Thai Smile, Utlandagatan, Gothenburg Se protokoll (pdf).

  Nästa aktivitetsdag planerades.

 • Måndag 19 november kl 18–19.30, styrelsemöte, Språkbanken Se protokoll (pdf).

  Nästa aktivitetsdag bestämdes till 20 januari.

 • Monday October 22, 18–19:30 pm, board meeting, Språkbanken, Minutes will show up shortly

 • Måndag 8 oktober kl 18–19.30, styrelsemöte, Språkbanken Se protokoll (pdf).

  Aktivitetsdagen utvärderades.

 • Onsdag 26 september kl 18–19.30, styrelsemöte, Språkbanken Se protokoll (pdf).

  Sociala media och aktivitetsdagen diskuterades.

 • Torsdag 6 september kl 18.00, styrelsemöte, Gnutiken. Se prokokoll (pdf).

  Varje första torsdag i månaden har Fellowship of Free Software Foundation Europe Göteborg möte. Styrelsen ser det som ett utmärkt tillfälle att kombinera möten.

 • Thursday August 23 at 18:00, board meeting, the thai restaurant at Risåsgatan. Ses notes from meeting (pdf).

  The meeting did not form a quorum, but still, meeting discussions concerned questions regarding the new SMTP-functionality.

 • Måndag 6 augusti, Styrelsemöte, Risåsgatans Thairestaurang. Se mötesprotokoll (pdf).

  Första mötet efter sommaren.

 • Torsdag 14 juni, Styrelsemöte, Risåsgatans Thairestaurang. Se mötesprotokoll (pdf).

  Bland annat följdes äldre mötesprotokoll upp. Också tekniska idéer och aktivitetsdagar diskuterades.

 • Lördag 21 april, medlemsmöte. Gnutiken, Göteborg. Se anteckningar från mötet (pdf).

  Mötet skedde i samband med årets första fest, och det mesta av mötet gick ut på att förbereda festens diskussion om aktuella händelser och datalagringsdirektivet.

 • Thursday April 19 at 18, board meeting, Risåsgatan, Göteborg. See minutes (pdf).

  The main discussion was LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

 • Den 17 mars kl 18, styrelsemöte, Risåsgatan, Göteborg, se mötesprotokoll (pdf).

  Första mötet med den nya styrelsen. Årsmötet utvärderades och arbetet med att införliva nya administratörer diskuterades.

 • Torsdag 27 februari kl 18.00, styrelsemöte, Risåsgatan, Göteborg. Se mötesprotokoll (pdf).

  Mötet behandlade verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

 • Torsdag 19 januari 2012, styrelsemöte, Risåsgatan, Göteborg. Se mötesprotokoll (pdf).

  På mötet fattades beslut om datum för årsmöte, men också andra intressanta ämnen avhandlades.

Möten 2011

 • Tisdag 13 december kl 18.15, styrelsemöte, Risåsgatan, Göteborg.Se mötesanteckningar (pdf).

  Mötet var inte beslutsmässigt, men en budget för 2012 föreslogs, som medger en sänkning av medlemsavgiften till 200 kr.

 • Torsdag 17 november kl 18.15, styrelsemöte, se mötesprotokoll (pdf).

  Mötet diskuterade bl.a. Roundcube och aktivitetsdagen 3 december.

 • Torsdag 13 oktober kl 18.00, styrelsemöte. se mötesprotokoll (pdf).

 • Lördag 1 oktober kl 14.00, Medlemsmöte, se Förslag till dagordning och mötesprotokoll (pdf).

 • Onsdag 21 september kl 18.00, styrelsemöte, se mötesprotokoll (pdf).

 • Onsdag 31 augusti kl 18.00, medlemsmöte, se dagordning 31 augusti och mötesprotokoll (pdf).

  Medlemsmötet var utvecklande, och nya idéer och infallsvinklar lyftes. Också några utvecklingsförslag presenterades.

 • Onsdag August 10, board meeting, see minutes (pdf)

  This was the first board meeting since summer. A first agenda for the autumn meeting was sketched.

 • Onsdag 22 juni, styrelsemöte. Protokoll och sammanfattning väntas i det närmaste.

 • Wednesday June 15, board meeting, see minutes (pdf)

  The main issue was in what way to involve more people in the Fripost administration.

 • Wednesday May 25, member meeting, see agenda (in Swedish).

  Unfortunately the secretary’s notes has disappeared, but some notes about the meeting can bee found in June 15 meeting’s minutes.

 • Onsdag 18 maj, styrelsemöte, se protokoll (pdf)

  Mest det förestående medlemsmötet och dess dagordning diskuterades.

 • Onsdag 27 april, styrelsemöte, se protokoll (pdf)

 • Onsdag 27 april, diskussionsmöte om material. se anteckningar (pdf)

  Bland det som diskuterades var föreningens framtoning, klistermärken, affischen, och flygblad på 1 maj.

 • Onsdag 13 april kl 18.00, Member Meeting, se dagordning och protokoll (pdf).

  During the meeting, Fripost’s future was discussed, and also recruitment issues and propaganda materials. The discussion will continue Wednesday April 27.

 • Tisdag 5 april kl 18.00, se protokoll (pdf)

  Styrelsemöte. Mötet skedde på Språkbanken, Lennart Torstenssons gata

  1. Festen utvärderades, medlemsmötet planerades, och idéer angående medlemsrekrytering lades fram.
 • Torsdag 10 mars 2011, se protokoll (pdf)

  Detta var ett viktigt möte där föreningens närmaste framtid och fokusområden diskuterades. Också festen den 12 mars diskuterades.

 • Söndag 20 februari 2011, se protokoll (pdf)

  Mötet diskuterade åter mestadels Friposts fest 12 mars. Bl.a. budgeterades 300 kr till att trycka affischer. Festens totala budget är 730 kr, men föreningen räknar med ekonomiskt stöd och med inkomster under festen, så att den bringar pengar in i föreningens kassa.

 • Söndag 13 februari 2011, se anteckningar (pdf)

  Mötets syfte var att diskutera Friposts fest 12 mars. Formen var informell.

 • Torsdag 3 februari 2011, se dagordning

  På grund av sjukdom blev det inget formellt möte. Istället gick mötesdeltagarna igenom och diskuterade vissa detaljer i e-postsystemet.

 • Onsdag 26 januari 2011, se dagordning och protokoll (pdf).

  Beslut om bland annat inköp av hårddiskar och Friposts första fest.

 • Torsdag 20 januari 2011, se dagordning och protokoll (pdf)

 • Måndag 10 januari 2011, se dagordning och protokoll (pdf)

  Diskussioner framför allt om föreningens ekonomi och servrar. Beslut att köpa in två stycken externa 2TB USB-hårddiskar till säkerhetskopior och att vi under nästa vecka försöker få igång den av Leif-Jöran utlånade RAID-arrayen. Denna ska fungera som huvudsaklig IMAP tills vidare.

Möten 2010

 • Torsdag 9 december 2010, se anteckningar (pdf)

  Styrelsen träffades som hastigast innan mötet för att diskutera arbetet. Fokus ligger på att bygga upp serverinfrastrukturen just nu, ett arbete som kommer ske under hela jullovet. Tahoe Filesystem diskuterades. Leif-Jöran berättade om kryptering och signering av e-post och alla som ville fick byta PGP-nycklar och intygas för cacert. Se mer om träffen på Friposts hemsida.

 • Onsdag 17 november 2010, se protokoll (pdf)

  Bl.a. antal begränsningar för e-postadresser, alias och egna domäner diskuterades.

Tidiga Arbetsmöten

Anteckningar från tidiga arbetsmöten under 2010

28 okt anteckningar
7 okt anteckningar
21 juni anteckningar

Källkod

Källkoden till alla mötesprotokoll går att hitta på: https://git.fripost.org/Last modified | History | Source | Preferences