Fripost wiki » Vanliga frågor om Fripost »

Vanliga frågor om Fripost

 1. Att ha sin e-post hos Fripost
  1. Är det svårt att ha sin e-post hos Fripost?
  2. Hur får jag hjälp?
  3. Var loggar jag in?
  4. När får jag mina inloggningsuppgifter?
  5. Löpande medlemskap. Mellan vilka datum gäller medlemskapet?
  6. Boende i utlandet
  7. Hur lämnar jag föreningen?
  8. Vad händer med mitt konto och e-post när jag lämnar?
 2. Allmänt om Föreningen
  1. Vad är fria e-postföreningen?
  2. När bildades föreningen?
  3. Var är föreningens säte?
  4. Vem kan gå med?
  5. Hur faktureras medlemsavgiften?
 3. Vårt arbete
  1. Hur långt har ni kommit?
  2. Varför är det så dyrt att gå med?
  3. Vilka utgifter har Fripost?
  4. Vilka är Friposts energiåtgärder?
 4. Skillnaden mellan oss och andra
  1. Hur skiljer sig Fripost från en e-postleverantör?
  2. Hur kan jag lita på att Fripost inte kränker min integritet?
  3. Jag har hört om företaget X, Y eller Z som säljer ”integritetssäkrad” e-post. Kan jag inte bara köpa deras tjänst?
  4. Ska jag verkligen vidarebefordra e-post till Fripost?
 5. Våra mål
  1. Strävar ni efter världsherravälde?
 6. Tekniska frågor
  1. Vilka användarnamn är möjliga?
  2. Kan jag byta mitt användarnamn?
  3. Jag har en egen domän. Kan jag ha kvar den?
  4. Hur stora mejl kan jag skicka?
  5. Kan man logga på wikin med e-postens användarnamn och lösenord?
  6. Varför kan man logga in på wikin med Google och Yahoo?
  7. Hur byter eller återställer jag mitt lösenord?
  8. Hur ändrar man avsändare i webbmejlen?
  9. Hur slipper jag skräppost?
  10. Misstänkta brev – Skickar Fripost ut skräppost?
  11. Misstänkta brev – Hjälp, kan jag blivit hackad?
  12. Vad innebär ett e-postalias och hur många kan man ha?
  13. Kan jag sätta upp en egen webbpost?
  14. Har Fripost tvåfaktorsautentisering (2FA)?
  15. Hur undviker jag automatiska nerladdningar av bilder?
 7. Fripost Lagring för delning
  1. Vad är Fripost Lagring för delning?
  2. Går det att köpa mer plats?
 8. Frågor om frågor
  1. Vid frågor eller problem, hur kommer man i kontakt med administratörerna?
  2. Hur ställer man frågor på ett bra sätt?

Som medlemmar i Fripost har vi en viktig gemensam resurs som vi samarbetar kring: ett antal servrar. Genom styrelsen har vi utsett några stycken administratörer som har hand om den dagliga driften av systemet. Det är mest för att det är svårt om man blir för många administratörer på samma datorer. Ju fler kockar…

Det betyder att vi som medlemmar är ödmjuka inför att saker kanske inte alltid fungerar precis som det är tänkt. Vi tycker det är så viktigt med frihet från andras kontroll och övervakning att vi för att nå dessa mål gjorde vissa avkall på vår bekvämlighet redan i och med att vi blev medlemmar i föreningen.

Det betyder emellertid inte att det ska få fungera hur som helst eller inte alls. Alla som har åsikter om hur saker fungerar har rätt att uttrycka dem. Men vi gör det alltid med respekt för varandra och med insikten om att alla som jobbar med Fripost gör det på sin fritid och för att de tycker det är roligt, viktigt eller båda delar.

TODO Städa upp i de tre stycken här ovan. Var passar dessa formulerngar?

Att ha sin e-post hos Fripost

Är det svårt att ha sin e-post hos Fripost?

Man behöver inga speciella kunskaper för att ha sin e-post hos Fripost. Om du idag använder till exempel Hotmail eller Gmail kommer du att känna dig som hemma direkt.

Hur får jag hjälp?

Du kan läsa dokumentation på vår medlemswiki eller fråga på vår e-postlista. Om frågan gäller ditt konto kan du ta det med administratörerna på admin@fripost.org.

Var loggar jag in?

Du kan logga in på din e-post här: https://mail.fripost.org/.

När får jag mina inloggningsuppgifter?

Nya e-postkonton fås genom personlig kontakt, vanligen via e-post. När avgiften är betald, skriv till admin@fripost.org. Ange vilken e-postadress (tillika användarnamn) du vill ha, om du vill ha domäner och alias inkopplade i systemet, samt någon referens till betalningen. Om du vill underlätta för föreningen att kontakta dig kan du ge oss ditt telefonnummer och/eller en fysisk adress. Observera att detta är helt frivilligt.

Om du inte själv tar kontakt, så kommer istället Fripost med tiden göra det. Man blir då hälsad välkommen, får lite allmän information, och får frågan om önskad e-postadress. I samband med den dialogen kan kontot läggas till.

Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid. Därför ber vi nya medlemmar visa tålamod med att det inte alltid går i raketfart att bli tillagd på våra system. Styrelsen försöker sammanträda varje månad. I samband med det stämmer föreningens kassör och kontoadministratör av inbetalningar. Beroende på hur långt det är till nästa möte när man betalar, kan man därför få vänta upp till en månad innan man blir kontaktad.

Fripost kontaktar alla nya medlemmar personligen, vanligen via e-post. Man blir då hälsad välkommen, får lite allmän information, och får frågan om önskad e-postadress (tillika användarnamn). I samband med den dialogen kan kontot läggas till.

Löpande medlemskap. Mellan vilka datum gäller medlemskapet?

Medlemskap i föreningen gäller för det kalenderår som man har betalt avgift, dvs. från januari till december. Fripost tillämpar inte löpande medlemskap.

Boende i utlandet

Jeg er veldig interessert i å bli medlem i Fripost, men bor i Norge. Jeg forstår svensk helt fint, og kan derfor henge med i deres demokratiske avgjørelser.

Tidigare var Föreningen enbart för dem som är bosatta i Sverige, men sedan årsmötet 2012 (se också mötessidan) är det öppet för alla som har rimlig möjlighet att delta i den demokratiska processen att bli medlemmar.

Det ska sägas att Fripost uppmanar till aktsamhet med personuppgifter, och föreningen har aldrig kontrollerat eller försökt kontrollera medlemmarnas härkomst på något sätt. I praktiken har det därför alltid varit möjligt att gå med oavsett var man bor. Men vi vill också klargöra att syftet med föreningen är att frigöra den elektroniska kommunikationsinfrastrukturen och ställa den under demokratisk kontroll. Möjligheten att delta i en demokratisk beslutsprocess kring dessa intressen är alltså den främsta anledningen till att man ska gå med i föreningen.

Hur lämnar jag föreningen?

Om du vill gå ur föreningen informerar du bara medlemsadministratör eller styrelsen .

Ditt konto kommer inaktiveras och du kommer inte kunna använda eller ta emot e-post. Glöm däför inte att informera alla bekanta som du korresponderar med om att du gör dig av med adressen.

Vad händer med mitt konto och e-post när jag lämnar?

Du kan välja mellan att (a) inaktvera kontot eller att (b) helt ta bort all e-post.

Vi rekommenderar inaktivering, vilket innebär att det inte går att logga in, komma åt, eller ta emot e-post. Sett utifrån finns användaren inte. Dock kan det senare återaktiveras. Då kan du komma åt kontot och e-post om du vill bli medlem igen.

Vi kan också ta bort inkorg och all e-post.

Styrelsen har dock beslutat att e-postadress och alias lämnas i systemet. Anledningen är att man inte ska få begagnade adresser. Någon annan kommer alltså inte kunna ta över dina adresser.

Allmänt om Föreningen

Vad är fria e-postföreningen?

Vi är en grupp som organiserat oss för att försvara våra intressen i en alltmer digitaliserad värld. Detta genom att sätta igång en autonom och tekniskt riktig infrastruktur för e-post.

Vi vill ta tillbaka makten över vår information och vårt privatliv.

När bildades föreningen?

Föreningen bildades formellt den 4 november 2010, men redan innan dess pågick förberedelser, diskussion och planering. Idén att starta föreningen väcktes redan i april samma år.

Var är föreningens säte?

Föreningen har sitt säte i Göteborg men vi har medlemmar över hela Sverige.

Vem kan gå med?

Föreningen är öppen för alla som har möjlighet att delta i den demokratiska processen. I normalfallet innebär det att man är boende i Sverige.

Meningen med begränsningen är att det måste vara möjligt för medlemmar, åtminstone i teorin, att delta på ett årsmöte. Om någon från Italien vill gå med är det till större nytta om personen startar en egen förening för alla italienare.

Hur faktureras medlemsavgiften?

Min intention är förstås att betala medlemsavgiften inledningsvis varje år, men det är svårt att komma ihåg. Kan inte Fripost skicka en påminnelse till alla e-postadresser?

Styrelsen har en ambition för årlig medlemskontakt i tre steg:

 1. Generell påminnelse på utskickslistan

 2. Påminnelse per e-post särskilt till de som ännu inte betalt

 3. Påminnelse även skickad till alternativadresser

Den första kontakten ska tas under tidigvåren och efterföljande med minst en månads mellanrum. Om föreningen trots allt inte får någon respons, så försöker vi ringa eller skriva fysiskt.

Friposts förhoppning är att också fånga upp de som önskar lämna föreningen. T.ex. de som inte nyttjar tjänsterna och inte längre ställer upp på Friposts ambitioner och värderingar. Deltagande är A och O.

Det går även att teckna organisationsmedlemskap mot faktura, vilket nu motsvarar 2 000 kr per år. Observera att organisationer kan vara medlem mot ordinarie avgift; organisationsmedlemskap mot faktura är ett sätt att kompensera föreningens arbete.

Vårt arbete

Hur långt har ni kommit?

Våra system används varje dag av ett hundratal medlemmar. Vår webbmejl finns här, och den som är nyfiken på dess utveckling kan kika här.

Vi arbetar kontinuerligt med dels tekniska och infrastrukturella förbättringar, dels utåtriktad verksamhet såsom föredrag, flygbladsutdelning och krypteringsverkstäder.

Varför är det så dyrt att gå med?

Fripost använder för närvarande uteslutande hårdvara och internetuppkoppling som solidariska medlemmar har donerat eller lånat ut. Det kommer vi att fortsätta göra. Men för att kunna bygga en bra e-postlösning måste vissa grejer köpas in som helt enkelt är för dyra för att någon enskild ska kunna donera dem. Utan dessa kan vi inte nå den tillförlitlighet som är nödvändig för någonting så viktigt som e-post.

Hur mycket det kommer att kosta att vara med i framtiden vet vi inte. Det beror bland annat på hur många vi lyckas rekrytera. Det borde vara lättare att sänka medlemsavgiften om vi är fler som delar på kostnaderna. Beslut om medlemsavgiftens storlek fattas på föreningens årsmöte dit du som medlem är välkommen att komma och göra din röst hörd. År 2012 sänktes exempelvis den årliga medlemsavgiften från 300 till 200 kronor för att senare justeras till den nuvarande avgiften på 240kr per år.

Det är inte heller gratis att stå utanför Fripost. Företag och stater kartlägger din kommunikation, sparar informationen kanske för alltid och utnyttjar den till riktad marknadsföring idag och vem vet vad imorgon. Det är vad deras så kallade gratistjänster erbjuder.

Sett ur det perspektivet tycker vi att 240 kronor är ett lågt pris för frihet.

Vilka utgifter har Fripost?

Den som vill ha aktuell information om vår ekonomi rekommenderas att dyka upp på något av föreningens möten. Alla medlemmar har rätt att få insyn i föreningens ekonomi.

Den som är tekniskt intresserad vill kanske veta att de största utgifterna är lagringsutrymme till våra e-brev och säkerhetskopior samt hotellavgiften för ett riktigt bra boende åt huvudservern.

Vilka är Friposts energiåtgärder?

Jag är mån om att min elkonsumtion kommer från sol eller vind. Vilket elavtal har Fripost, och vad gör Fripost för att minimera belastning på miljö och klimat?

Frågan är viktig. Något av vad Fripost gör:

 • Fripost redovisar enerigkonsumtion som del av verksamhetsberättelsen till årsmötet.

 • Vi väljer bort föråldrade maskiner till förmån för moderna energieffektiva.

 • För en delmängd av servrarna har vi vid de senaste två byten av serverhallar valt moderna och de mest energieffektiva hallarna som vid tillfället fanns i Sverige.

 • Vi står först i kö för plats i den hall som ETC planerar bygga i Katrineholm: trähus och helt soldrivet.

Skillnaden mellan oss och andra

Hur skiljer sig Fripost från en e-postleverantör?

Fripost är en förening som förvisso råkar tillhandahålla just e-postlösningar till sina medlemmar, men det handlar inte om ett kundförhållande. Vi organiserar oss tillsammans för att ta kontroll över (en del av) vår kommunikation.

Du kan jämföra oss med facket eller Hyresgästföreningen, inte med Bredbandsbolaget eller Bahnhof.

Behöver du ytterligare argument kommer några här:

 • Inget vinstintresse. Alla pengar vi får in går till föreningens verksamhet, såsom att hålla igång e-posttjänster och informationsspridning.

 • Genomskinlighet. Allt som sker beslutas demokratiskt och öppet för föreningens medlemmar.

 • Medlemmarna har makten. På föreningens årsmöten formar vi föreningen gemensamt, fattar viktiga beslut och stakar ut den riktning vi ska gå i framtiden.

 • Vi arbetar tillsammans i föreningen för att uppnå våra egna mål.

Hur kan jag lita på att Fripost inte kränker min integritet?

Fripost är en medlemsstyrd organisation som inte har något annat intresse än vad medlemmarna beslutar. Våra administratörer är medlemmar på samma villkor som alla andra och utför endast årsmötets beslut.

Det finns inga tekniska skäl till att kompromissa i integritetsfrågan. Dels använder vi enbart fri programvara i driften, dels sparar vi ingen data om medlemmarna eller deras användning av systemen utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa deras funktion.

Jag har hört om företaget X, Y eller Z som säljer ”integritetssäkrad” e-post. Kan jag inte bara köpa deras tjänst?

Så klart kan du köpa en tjänst av ett privat företag. Frågan är varför du skulle vilja det.

När du köper en tjänst av ett företag hamnar du i en väldigt speciell relation till dem: du blir deras kund. Som kund har du svårt att påverka annat än genom att gå därifrån. I bästa fall har deras användaravtal (som du kanske godkände för att få bli kund) bestämmelser som ger dig kontrollen över din data. Om du lämnar företaget har du emellertid sällan några garantier om att din information inte ligger och skräpar på deras servrar. Företaget har inte något direkt intresse av att ta bort den.

Som kund till ett privat företag har du ingen egentlig makt över dess verksamhet utan det är alltid företagets ägare som har sista ordet.

Hos Fripost blir du medlem på samma villkor som alla andra; du har rätt att delta på föreningens årsmöten och där tala för din sak. Tillsammans med andra kan du rösta bort eller fram en viss ledning, eller avskaffa ledningen. Poängen är att du blir medlem och i Fripost är det medlemmarna som bestämmer.

Ett företag är också en juridisk person som på ett eller annat sätt vill tjäna pengar på dig. Fripost är en förening av likasinnade, av kamrater som brinner för integritetsfrågor. Vem litar du mest på?

Ska jag verkligen vidarebefordra e-post till Fripost?

Såklart ska du samla e-post på Fripost. Många som går med i föreningen har kvar tidigare konton och adresser. Inget hindrar att ha det. Genom att konfigurera automatisk vidarebefordran behöver du inte vittja flera inkorgar. Väl på Fripost kan mottagna brev sorteras automatiskt.

Vi rekommenderar också att du inte använder t.ex. Googles eller Microsofts tjänster genom att logga in där. Läs om att ställa in vidarebefordran på Migrera från Google

Våra mål

Strävar ni efter världsherravälde?

Nej. Vi hoppas att folk kopierar vårt koncept och bygger demokratiskt kontrollerad infrastruktur för e-post och allting annat. Helst skulle vi se att det fanns en Folkets tekniska infrastrukturkommitté i varje kvarter, men än så länge…

Tekniska frågor

Vilka användarnamn är möjliga?

Fripost exemplifierar med “mitt.namn@fripost.org”, men det måste inte vara ett användarnamn namn med punkt i.

Det enda kravet är att användarnamnet får innehålla “a–z”, “0–9”, “-” och "_" och vara max 64 tecken långt.

Adresserna är okänsliga för versaler. Fripost gör ingen skillnad mellan “foo@fripost.org”, “FOO@fripost.org”, “Foo@fripost.org”, osv. Man kan skriva till vilken som helst.

Antalet 64 tecken är längst möjliga enligt RFC-5321. Dock är det är inte rekommenderat vara på gränsen. Andra system kan ha snävare gränser. Det är också möjligt att andra e-postleverantörer tolkar konstiga adresser som skräppost.

Kan jag byta mitt användarnamn?

Det är inte ovanligt att man byter personnamn. Kan man byta användarnamn och alias?

Det är inte omöjlig men bytet är en manual process för administratörerna. Fripost rekommenderar att man bestämmer ett robust användarnamn.

Reglerna säger “ett alias”, men skriv till administratörerna. Syftet med reglerna är att undvika överutnyttjande och inte att försvåra namnbyten. Användar-ID:n tas ur funktion men de raderas av integritetssjäl aldrig från systemet.

Jag har en egen domän. Kan jag ha kvar den?

Ja, du kan koppla din domän till Friposts servrar och fortsätta använda den. Du kan läsa mer på wikisidan om att använda en egen domän.

Hur stora mejl kan jag skicka?

Vi har väl tilltagna gränser. Ett e-brev får vara max 50 MB stort och totalt får varje medlem 10 GB att förfoga över.

Kan man logga på wikin med e-postens användarnamn och lösenord?

Nej. Wikin är inte integrerad med föreningens LDAP-system (Lightweight Directory Access Protocol) ännu, men det ingår i planen för framtiden. Fram till dess går det bra att välja inloggningsmetoden “other” och registrera ett konto direkt på wikin.

Varför kan man logga in på wikin med Google och Yahoo?

Det är lätt att tycka att Fripost uppmuntrar till användning av ofria system som Googles och Yahoos i onödan. Dock ser föreningen det som att den sänker tröskeln för alla att bidra med information. Man skulle också kunna tycka att när inloggning till wikin med LDAP-uppgifterna väl fungerar så vore det lämpligt att ta bort de ofria inloggningsalternativen. Dock kan Friposts inloggningssystem aldrig bli en fullständig ersättare, eftersom wikin också vänder sig till ickemedlemmar. För den som inte vill använda ovan nämnda inloggningsmetoder går det utmärkt att välja “other” och registrera ett konto direkt på wikin.

Hur byter eller återställer jag mitt lösenord?

Byt lösenord i webbmailgränssnittet. Gör följande i det grafiska användargränssnittet: Inställningar (kugghjul till vänster) -> Lösenord (flik) -> Fyll i uppgifter enligt önskemål.

För att återställa lösenordet, skriv till , ring, eller kontakta dem på annat sätt. Läs mer på sidan Inloggning och lösenord

Hur ändrar man avsändare i webbmejlen?

Det går att skapa och använda alternativa identiteter i Roundcube (Friposts webbmejl). Gör följande i det grafiska användargränssnittet: Inställningar (kugghjul till vänster) -> Identiteter (flik) -> Skapa (“+” i övre listen) -> Fyll i uppgifter enligt önskemål. Du kan sedan enkelt välja avsändare när du skriver brev.

Se även Sender identitiesRoundcubes hjälpsidor.

Hur slipper jag skräppost?

Spam-filter, finns det något jag kan hjälpa till för att slippa några av de spam som når min inbox?

Administratörens svar på engelska följer:

A general issue with Bayesian spam filters is the privacy implication: the filter has to read each message, digest it, and store a token in a database. For this reason spam filtering at Fripost will always be opt-in. Another issue is the training: for obvious privacy reasons we want per-user training, not global training, so each user would have to train their filter themselves. In particular, bootstrapping a Bayesian filter requires feeding it with a generous sample of spam and ham messages (200 each for spamassassin, IIRC).

While the technology is already in place, there is currently no way for users to opt-in, tune their preferences, or submit sample messages :-/

Se mer om detta i hjalpa till.

Misstänkta brev – Skickar Fripost ut skräppost?

Jag har fått ett mycket misstänkt brev från någon med ett Fripostkonto. Jag kommer absolut inte öppna bifogad fil. Vad kommer det sig? Kan Fripost stänga av kontot om det inte är en adress som ni äger?

Först och främst. Öppna inte bifogade zip-filer som du inte helt och hållet litar på.

Det är ett vanligt trick i skräppostutskick att skicka från samma domän som man skickar till. Ibland får man till och med brev med min egen adress som avsändaradress. Fripost har inte varit inblandat i skickandet av dessa.

Problemet är att det står alla fritt att ange avsändare, ock det är väldigt lite som Fripost kan göra åt det. Snarare kan jag då bedyra vikten av att signera sina brev, så att man kan vara säker på ursprunget.

Vad de nyfikna kan göra är att undersöka brevhuvudet. Där anges vilka e-postservrar som varit inblandade i leveransen. Jämför gärna med något brev från Fripost som du litar på, som ju bara skickats inom Friposts system.

Misstänkta brev – Hjälp, kan jag blivit hackad?

Jag fick just meddelande som påstår att mitt fripostkonto blivit hackat och att denne person har tillgång till allt på min dator, och vill pressa mig på pengar. Man blir ju orolig och undrar om du har några tips för vad jag borde göra? Brevet är skickat från min egen adress.

Inget! Ignorera brevet!

Brevet ser ut som ett långskott till skräppost. Om du använder webbmailen, så är det helt osannolikt att någon kommit åt ditt operativsystem. Studera brevhuvudet för att verifiera att brevet inte alls är skickat från din adress.

Vidarebefordra gärna brevet med hela brevhuvudet till Fripost admin , så kan administratörerna titta på det.

Hur man i Roundcube (webmailen) visar brevhuvudet: öppna brevet och välj “Fler” -> “Visa källkod”. En ny flik öppnas. Spara eller kopiera inledningen av texten.

Däremot har något spamnätverk kommit över din adress. Det är förvisso vanligt vanligt. Vad du gör, svara inte. Det gör att din adress används mer.

Jag blev först lite orolig, men när jag inser att det enda som talar för att det som står är sant är just att det kommer från min egen epostadress. Men sånt tänker jag går att fejka till. Hade det varit på riktigt borde personen åtminstone kunnat ha skrivit mitt riktiga namn, angett mitt lösenord eller faktiskt skrivit några namn ut adressboken.

Precis. Ändock oroande. Brevet skickades inte genom Friposts infrastruktur, så det finns inga bevis på att dina uppgifter eller ditt system har komprometterats. Kanske är det olyckligt, men RFC 5322 tillåter avsändaren av e-post att ange väsentligen vad som helst i fältet “From:” i brevhuvudet.

Läs mer t.ex. i artikeln Krebs, Sextortion Scam Uses ….

Vad innebär ett e-postalias och hur många kan man ha?

Varje medlem har rätt till ett alias på fripost.org, men hur många som helst inom egna domäner.

Alias är konfigurerade i e-postservern och innebär att brev som tas emot till en adress levereras till brevkorg kopplad till en annan adress. Säg till exempel att alias är alias för adress . Av alla e-postsystem kommer post till alias behandlas som “vanliga” brev; det går inte genom att titta i brevet och i sig förstå att alias motsvarar ett alias. Det är först när de anländer till Fripost som vi kopplar ihop de med adress och de levereras till motsvarande brevkorg.

Om man t.ex. skickar e-post till adress med kopia till alias, så kommer mottagaren få två exemplar. Dock skiljer dem sig om man tittar i brevhuvudet.

För att låta ett alias vara avsändaradress så konfigurerar man multipla roller eller identiteter (vad det kallas i de flesta e-postklienter). För Roundcube läs hjälpavsnittet Sender Identities.

Kan jag sätta upp en egen webbpost?

De flesta webbpostprogramvaror fungerar som en vanlig e-postklient, med skillnaden att de kör i webbläsaren. Det går därför alldeles utmärkt att sätta upp sin egen webbpostserver där man själv kontrollerar vilka tilläggsprogram m.m. som används. Man kan så klart gå ett steg längre och bjuda in även andra Fripost-medlemmar att använda den!

Har Fripost tvåfaktorsautentisering (2FA)?

Upprepade tillfällen kommer frågor om tvåfaktorsautentisering, som är en metod för inloggning. Fripost stödjer inte det i nuläget. Därmot finns idéer, som t.ex:

skulle det gå att ordna tvåfaktorsautentisering (2FA) på Fripost?

Jag sökte lite snabbt och hittade en insticksmodul till Roundcube. Skulle det kunna vara något?

Det är flera moment och att fixa Roundcube är sista steg. Först man måste fixa den underliggande (auth backend) applikationen (SASL), så att det blir möligt att autentisera mot imap.dovecot.org med 2FA (typ OTP från RFC 2444, vilket förmodligen är den enda mech Dovecot stöder).

Det är inte omöligt med lite svårt eftersom vi måste hitta en väg att kuna utöka vår LDAP DIT med detta. Det samma gäller om vi vill ha olika applösenord för SMTP, IMAP, Lagring för delning, webbmail, etc (kanske även med IP-restriktioner). Administratörenra har ett par ideer, men inga är provade ännu.

Skulle jag kunna hjälpa till med att få till 2FA på något sätt?

Det finns konfiguration för vår LDAP schema och dovecot passdb. När det blir möjligt att autentisera till imap.dovecot.org med 2FA kan vi kolla på Roundcube igen :-)

Hur undviker jag automatiska nerladdningar av bilder?

Jag får e-post från källor som påtvingar bilder. Har Fripost någon funktion som förebygger automatiskt nedladning eller använder avsändarna någon push-teknik?

Det är upp till e-postklienten att bestämma om bilderna laddas ner (och visa), automatiskt eller inte. För webbmeljen kan man konfigurera detta på https://mail.fripost.org/?_task=settings. För de som änvander andra klienter så finns säkert nåt liknande.

Ovan har alltid varit inställningen. Bilder visas inte för andra mejl, så länge jag inte klickar på en knapp för nedladdningen. Vad kan vara orsaken till att de här bilderna laddas automat?

Standardinställningen är att inte visa externa bilder. Om du fortfarande ser bilder, så har de inte laddats ner från en extern sidan, utan är de bifogat med mejlet. Det finns också möjlighet att inte visa bifogad bilder, eller inte visa HTML

Fripost Lagring för delning

Vad är Fripost Lagring för delning?

Nextcloud och LibreOffice Online finns tillgängligt för alla Friposts medlemmar genom Fripost Lagring för delning. I korthet är det bl.a. kalendersynkronisering, fildelning, och gemensamredigering med LibreOffice Online.

Går det att köpa mer plats?

Med Fripost lagring för delning får alla tillgång till en bestämd mängd lagring (4 BG juli 2019). I och med ett årsmötesbeslut 2019 finns däremot möjlighet att köpa “Fripost pluslagring 200 GB” från Friprogramvarusyndikatet.

Sedan i våren 2019 pågår också Utredning om utökad lagring i Lagring för delning. Målet är att möjliggöra för medlemmar att få tillgång till mer lagring direkt genom Fripost och på fler sätt utan det ska att kompromissa med Friposts grundläggande värderingar.

Frågor om frågor

Vid frågor eller problem, hur kommer man i kontakt med administratörerna?

Skriv till admin@fripost.org. Om du använder IRC kan du gå med i kanalen #fripostOFTC. Om det är stora problem och e-posten ligger nere, så fungerar ju inte heller administratörernas e-post. Då är IRC bättre.

På sidan kontakt kan man läsa mer om hur man kommer i kontakt med föreningen i allmänhet.

Hur ställer man frågor på ett bra sätt?

Vilken typ av svar man får beror mycket på hur man ställer frågorna och hur genomtänkta de är. Tänk på att arbetet med Fripost sker helt på volontär basis för att de engagerade brinner för saken, och förtroendevalda administratörer och styrelseledamöter har ofta redan en ganska hög arbetsbelastning.

Därmed inte sagt att man ska dra sig för att ställa frågor. Vi älskar frågor. Men det kan vara värt att lägga lite extra tid för att ställa dem på ett sätt där det tydligt framgår vad som är den egentliga frågan och gärna på ett sätt som utmanar lite.

Läs gärna Eric Steven Raymond och Rick Moen, How To Ask Questions The Smart Way, catb.org, 2001–2014.

Läs också sidan om E-postetikett.


Last modified | History | Source | Preferences