Fripost wiki » inloggning-och-losenord »

Inloggning och lösenord

Användarnamnets form

För att logga in på webbmejlen kan du antingen använda hela e-postadressen, t.ex. stina@fripost.org, eller endast användardelen, t.ex. stina.

Att byta lösenord

Lösenordet ändrar du inifrån webbmejlgränssnittet. Logga in på mail.fripost.org, klicka på Inställningar och sedan Lösenord.

Tips: om du har skrivit in ditt e-postlösenord på en osäker dator, t.ex. på ett Internetkafé under en resa, är det en bra idé att byta lösenord.

Att välja ett bra lösenord

Vad bör man tänka på när det gäller val av lösenord?

  • Använd inte samma lösenord – eller varianter på samma lösenord – till flera olika ställen, åtminstone inte om ett av dem används till något känsligt såsom ditt e-postkonto.
  • Släng gärna in en siffra här, ett specialtecken där och blanda versaler och gemener, men desto viktigare är att få till en bra längd på lösenordet. Se den här seriestrippen för att få en uppfattning om varför.
  • Använd en fri lösenordshanterare, t.ex. GNOME Seahorse, som på ett smidigt sätt matar in krångliga lösenord åt dig. Du behöver då bara memorera ett krångligt lösenord – det som löser upp nyckelringen. Men akta dig för trojanska hästar och klåfingriga gästanvändare.

Att återställa ett förlorat lösenord

Friposts administratörer återställer lösenord. Skriv till admin@fripost.org, ring, eller kontakta dem på annat sätt. För de som angav en alternativ adress när de blev medlemmar, så skickas ett lösenord dit. Vissa angav telefonnummer och då kan administratörerna skicka ett SMS-meddelande.


Last modified | History | Source | Preferences