Fripost wiki » hjalpa till »

Att hjälpa till

Fripost är inte större än summan (eller produkten) av oss medlemmar. På den här sidan har vi samlat några sätt du kan hjälpa till på – allt mellan himmel och jord, från lätta och snabba till avancerade och mer tidskrävande. Hoppa gärna in där det passar dig bäst, men skicka gärna först iväg ett e-brev och hör om någon annan redan jobbar med samma sak, kanske har idéer om hur man kan göra eller rentav vill hjälpa till. Eller bara hugg in, som du vill.

Innehållsförteckning


Aktuell prioriteringslista

Nedanstående prioriteringslista skapades och aktualiserades senast under årsmöte och verkstad 5–6 maj, 2018 (se Aktivitetsdagar).

Antal stjärnor markerar prioritetsgrad. Fetmarkerade punkter beslutades som fokusområden för 2018.

Tekn.
★★★★★★ Administrationspanel för användarkontot (Tekn./Hållb.)
★★★★★★ Andra chattlösningar (Matrix, XMPP, etc.)
★★★★★★ Inkludera Nextcloud-appar – också bidra uppströms
* Group folders (dela med alla, utvärderad)
* Polls (utv.)
* Tasks (utv.)
* Deck (arbetsflödesverktyg, utv.)
* Rainloop (e-postklient, ej utv.)
* Chatt (ej utv.)
☆☆☆☆ SPAM-filtrering på IMAP-servern
☆☆☆ Fripost-info delat med alla på Fripost Lagring för delning
☆☆☆ Fri social webbtjänst – GNU Social/Diaspora/e.dy
IRC-server och IRC-bouncer
Paketering av sys-konfigurationer till Debian
Web-forum
Musikströmmaning
Bild.
★★★★★ (Introduktion till) kryptering (verkstad)
★★★★★ Fler migrera-verkstäder (verkstad)
★★★ Verkstad om enkätbyggande med Nextcloud Polls (verkstad)
☆☆ Bilder i internkommunikation (Bidl./Hållb.)
Att utnytja flera metoder: forumteater, etc.
Opin.
★★★★ Skriva artiklar
☆☆☆ Info till skolor (Google-användningen problematisk)
☆☆☆ Hjälpa föreningar bort från Facebook, o.dy. (Bild./Opin.)
☆☆☆ Övertala föreningar bort från Facebook, o.dy. (Bild./Opin.)
Hållb.
☆☆☆☆☆☆ Dokumentation
☆☆☆☆☆ Städa wikin, göra “hjälpa till”-listor
☆☆☆☆ Redovisning av icke-monetära bidrag
★★★★ Utred och utvärdera melemskapsformer (större organisationer)
☆☆ Automatisk fakturering (Tekn./Hållb.)
Översättning av hemsidag (t.ex. polska, engelska)
Anpassa verksamheten till underrepresenterade grupper
Upprepa verkstäder

Här uppdelat per föreningens verksamhets grundgrenar – teknik (Tekn.), folkbildning (Bild.), och opinionsbildning (Opin.). Också att stärka den interna demokratin har egen kategori (Hållb.).


Enkla saker

Vissa saker kan alla enkelt hjälpa till med:

Dokumentation

Vi behöver förbättra vår dokumentation. Man kan skriva direkt här på wikin bara! (På sidan där man väljer inloggningsmetod kan du klicka på “Other” för att skapa ett konto.) Vad har du kunskap om som du kan dela med dig av? Vet du till exempel någon bra länk som kan läggas in?

Exempel på dokumentation som saknas:

 • Hur använder man PGP?
 • Vad är CAcert?
 • Var kan man lära sig mer om att kryptera sina filer?
 • Hur använder medlemmar och andra Friposts IRC-kanal

En dokumentationsform är DIY-klipp i videoformat.

Nästa steg i utbyggnaden av Friposts infrastruktur för elektronisk kommunikation

Många av de funktioner som beskrivs här kan täckas in av fillagringstjänst, t.ex. Nextcloud. eller samverkanssviter riktade mot företag. Några tips

 • Nextcloud
 • Wikisuit – integrerar flera tekniker som har Fripost innan diskuterat
  • Tiki Wiki CMS
  • Kolab/Roundcube Mail/Calendar/Contacts
  • Openfire Meetings med Jitsi Meet
  • Syncthing

Alla dessa tjänster har klient-stöd i datorer och telefoner.

Olika listor på kategorier av programmvaroro och tjänster finns också på prism-break.org.

Gemensamredigering

T.ex. har Fripost tittat på LiebreOffice Online integrerat med Nextcloud som lösning för att gemensamt redigera dokument, men det finns många lösningar.

Distribuerad lagring

Möjligheten att kunna dela med sig av filer är en av de mest efterfrågade hos Friposts medlemmar. Syftet kan var något av följande.

 • Säkerhetskopiering av dokument
 • Att slippa skicka bilagor med e-post, när en länk vore bättre
 • På ett relevant sätt kunna dela med sig av semesterbilder till vänner och bekanta

Ett förslag till lösning är Owncloud. Olle Gross undersöker för närvarande vilka fall Owncloud uppfyller och hur integrering med Friposts system i övrigt, t.ex. med LDAP, kan genomföras. En aspekt är också att Owncloud inte finns som Debian-paket.

Vi har också tittat på Tahoe-lafs för distribuerad krypterad lagring.

Synkronisering av kalendrar och adressböcker

Fripost kan värdhålla personliga kalendrar och adressböcker för föreningens medlemmar.

Leif-Jöran har konfigurerat och tillhandahåller synkronisering av kalender och adressbok på Serengeti. Den som är otålig kan kontakta honom för att få sin synkronisering löst.

Här är lösningen som sattes upp för Gnutiken:

http://www.davical.org

De följde helt enkelt installationsuppgifterna här (förutom att davical fanns med i Ubuntu-repot så man behövde inte lägga till något extra repo):

Det funkade fint. Jag använder CalDAV-Sync för att synca med telefonen: http://dmfs.org/caldav/ samt CardDAV-Sync för adressboken.

För att det skall bli riktigt användbart för medlemmarna bör dock viss funktionalitet (först och främst skapa flera kalendrar) finnas med i den gemensamma administrationspanelen. – Stian 8 oktober 2012

Det finns även kalenderstöd i Roundcube numera om man installerar ett tilläggsprogram.

Sätta upp en IRC-server

Hade det inte varit fränt om föreningen hade en IRC-server? Någon kanske har en burk stående som de vill använda till detta…

Sätta upp en IRC-bouncer

Skapa stöd för XMPP hos fripost

På ämnet finns flera idéer. Vi samlar några under en separat artikel: Idéer om XMPP

Notera också att Serengeti har en Jabber-server.

Sätta upp en Diaspora- och GNU Social-server

Vad jag vet finns det ingen aktiv diaspora server i Sverige eller Gnu social. Skulle det kunna vara en biverksamhet som skulle kunna vara bra både för Fripost och Världen? – Erik Kylin

Installera ett webbforum

Tanken är ett webbforum där medlemmar i föreningen kan hjälpa varandra samt diskutera olika idéer och projekt. Har ni förslag kontakta jonaskarlsson (at) fripost.

Förenkla Spam-filtrering

En fråga (som också finns beskriven bland faq) up i september 2016 angående filtrering av skräppost:

Spam-filter, finns det något jag kan hjälpa till för att slippa några av de spam som når min inbox?

Att undersöka och implementera ett bra sätt att aktivera skräppostfiltreringen som också respekterar Friposts integritetspolicy blir en naturlig uppgift. Svaret på frågan lyder som följer:

A general issue with Bayesian spam filters is the privacy implication: the filter has to read each message, digest it, and store a token in a database. For this reason spam filtering at Fripost will always be opt-in. Another issue is the training: for obvious privacy reasons we want per-user training, not global training, so each user would have to train their filter themselves. In particular, bootstrapping a Bayesian filter requires feeding it with a generous sample of spam and ham messages (200 each for spamassassin, IIRC).

While the technology is already in place, there is currently no way for users to opt-in, tune their preferences, or submit sample messages :-/

Informera skolor

Skolor som använder Google bryter mot lagen. De behöver uppmärksammas ordentligt på det. De stora problemen är

 • att lärarna kräver användande av ofria tjänster som Google Docs
 • att elevers och lärares personliga uppgifter hamnar i orätta händer (t.ex. hos NSA)

Ett projekt utifrån Fripost perspektiv ska uppfylla informationsmålet att nå ut till skolor och informera om problemen med användandet av proprietär programvara i undervisning och av att göra sig beroende av tjänster som mjukvarusubstitut.

Ett annat projekt (som kan vara en förutsättning för ovanstående) är att

 1. undersöka de lösningar som används
 2. beskriva i abstrakta termer vilken funktionalitet det motsvarar, vilka problem användandet löser,
 3. titta på vilka fria lösningar som vi kan bygga för att fylla samma funktionalitetssyfte.

Översätta Friposts hemsida till engelska

Registreringsformulär med automatiserad generering av faktura

Tanken är att den som vill bli medlem fyller i önskat användarnamn och e-post (mer info är frivilligt) i ett formulär på fripost.org och får en genererad faktura som PDF direkt. Det kräver att användaren lägger in sin e-postadress, så att det inte behövs någon check mot databasen på användarnamnet.

Sätta upp alternativa webbmejl

Kanske har du din egen favoritwebbmejl? Kanske vill du hjälpa föreningen med redundansen? Sanning att säga hade vi mått bra av att ha en eller ett par stycken reserver att ta till om vår webbmejl går ned.

Översätta Roundcubes användarmanual till svenska

Användarmanualen på engelska

Medlemsrekrytering

 • Mall på ett mejl som man kan skriva till sina vänner
 • Komma på hur man kan implementera att värvarblock.

Bygga Debian-paket av systemkonfigurationen

Fixa en IRC-bot till #fripost på OFTC

Den kan säga till när hemsidan uppdateras, någon säger något på identi.ca eller twitter m.m.

Sätta upp en reserv-MX (eller erbjuda en befintlig server)

Det är aldrig fel att ha en MX i reserv på mycket låg prioritet. Säg till bara! :-)

Sätta upp en Google sharing-proxy

Google Sharing är en proxy som man kör all Google-trafik genom. Om många samarbetar kring en server är det svårare att spåra en enskild användare. Läs mer om Google sharing här.

Sidospår

För ökad integritet, skulle man inte kunna kräva att all e-post som tas emot skall vara krypterad? Alla mottagaradresser pekar ut en publik PGP-nyckel. Om ett inkommande brev inte redan är krypterat (dvs. bara kan låsas upp med rätt privata PGP-nyckel) så krypteras brevet med den publika nyckeln innan det lagras permanent på disk.

Detta bidrar till att root inte har någon insyn i någon mottagares e-post – det går mer eller mindre inte att gå in och läsa andras mejl. Det är ingen “risk” med att skicka backuper/kopior mellan system eller tom lägga upp publikt på nätet, t.ex. vid en ev. exponering genom hackad burk.

:Det är en bra idé, så länge man i så fall anger detta genom en ny header eller liknande. Inte bara gör det svårare för root att missbruka, dessutom skyddar man användarna även om vi t.ex. får påhälsning från Säpo. Det är egentligen inte svårt att göra heller. Frågan är dock om det inte är bättre med en opt-in? –?Stefan Kangas 22 juni 2010 kl. 02.38 (UTC)


Last modified | History | Source | Preferences