Fripost wiki » events » 2020 » Julfest 12 dec 2020 kl 12.12 »

Lördagen den 12 december anordnas årets julfest. I relation till regeringens och regionens begäran kring samlingar kommer tyngdpunkten ligga på den distansmöjlighet som annonserades sist. Vad som vankas är fortfarande samkväm och ömsesidig teknisk hjälp under avslappnade former.

Tid

lör 12 dec kl 12.12 till 00.24

Plats

Jitsi Meet https://friavideomöten.online/Vestibul enligt schemat https://wiki.fripost.org/events/2020/julfest/

Intresseanmälan

Fripost info

Det kommer att förtäras glögg och pepparkakor, vilket dock får ske i eget arrangemang. Julfesten innebär många aktiviteter, filmvisning och strukturerade diskussioner, rita-och-gissalekar, seminarier och mer, för alla. “Julen den är roligast för alla som är små.”

Program

Tid Programpunkt Plats
12–13 Skål och välkommen! Vestibulen
13–14 Lunch Valfri/AFK
14–15 Tipsrunda/frågesport Arbetsrummet
15–16 Verkstad med Krita Arbetsrummet
16–17 Seminarium, autonomi Arbetsrummet
16–17 Teknisk, inbördes hjälp Köket
17–18 Filmvisning och diskussion Arbetsrummet

Vi avrundar schemalagda aktiviteter kl 18.

Rummen

Välkommen till Vestibulen, där kan man alltid umgås utan förväntningar på några särskilda former. Beroende på hur många som ansluter så vi i temadiskussioner i ett eller flera rum:

 1. Vestibul (lobby) https://friavideomöten.online/Vestibul
 2. Arbetsrum (temarum) https://friavideomöten.online/Arbetsrum
 3. Kök (temarum) https://friavideomöten.online/Kök
 4. Bibliotek (temarum) https://friavideomöten.online/Bibliotek
 5. Salong (temarum) https://friavideomöten.online/Salong

Allmänt

Fripost kommer alltså inte att tillhandahålla en gemensam lokal, till skillnad från vad som annonserats tidigare. Arrangörerna uppmuntrar istället till att ansluta i mindre konstellationer (kluster), t.ex. ihop med vänner och familj man vanligen umgås med.

Julfesten innebär också filmvisning. För den som känner Friposts aktiviteter så betyder det också strukturerade diskussioner på filmens eller filmsnuttarnas tema. För att det ska bli så barnvänligt som möjligt kan filmen visas i kortare sjok.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att signera varandras PGP-nycklar och få stöd med att komma igång med krypterad e-post. Vi kan också prata om Fripost Lagring för delning, https://cloud.fripost.org, och om hur man flyttar adresser, e-post och kontakter från t.ex. Google till Fripost.

Fripost assisterar med tillgänglighet för att öva att ansluta med egen utrustning. Hör av dig för att kontrollera utrustning och teknik.

Programinnehåll och temaverkstäder

Här följer detaljer kring programmet

Skål och välkommen!

Vi hälsar alla välkomna, har vi fått glögg ordentligt?

 • Namnrunda, vilka är här?
 • Hur ser dagen ut, vad kan vi vänta oss?
 • Ladda ner filmsnuttarna redan nu
 • Installera Krita redan nu

Lunch

Serveras

Tipsrunda/frågesport

Trivia

Verkstad med Krita

Staffan Melin, Oscillator hjälper till med att komma igång med Krita.

 • Måla något fint med Krita

 • Använd lagring för delning för att visa bilder för varandra. Där kan vi även kommentera varje fil.

 • Rita och gissa.

Seminarium “Dygn av dugnad” om autonomi

Seminarium som Michel Softić lovat inleda. Vilka är förutsättningarna för en autonom plats för föreningar i Mölndal? JAK Göteborg har varit i kontakt med Konstkollektivet i Mölndal och har lite reflektioner.

Teknisk, inbördes hjälp

Detta är en möjlighet till. Teknisk, ömsesidig hjälp

 • Konfiguration av e-postklient m.m.
 • GPG – nyckelsigneringsfest.

Filmvisning och diskussion

Vi diskuterar utifrån filmsnuttar från The Social Dilemma och en föreläsning av Cory Doctorow. Ladda ner filmerna:

 • Jeff Orlowski, The Social Dilemma, 2020. Story av Davis Coombe, Vickie Curtis och Jeff Orlowski. En uppsjö personer medverkar, bl.a. Cathy O’Neil, Shoshana Zuboff, Jaron Lanier, Tristan Harris, Jeff Seibert och Bailey Richardson. Skriv till Fripost för kopia.
 • Cory Doctorow, We used to have cake, now all that’s left is icing, Stanford Online, September 2020. Skriv till Fripost för kopia

Vi kommer bara titta på vissa snuttar.

Dilemma

13:00 (10’) You are the product 53:00 (10’) Lainer

Cory:

 • 04:30–07:00 cake and icing
 • 13:30–16:00 Leaving Facebook
 • 33:20–36:45 Sowtware is eating the world

Mer ider om temaverkstäder

Vi vill gärna ha temarum, diskussioner och aktiviteter. Bidra redan nu med teman och önskemål. Beroende på hur många som ansluter så kör vi temadiskussionerna i ett eller två rum. Därför intresseanmälan. Skriv till Fripost info .

Uppgjort schema för teman och aktiviteter.

Inför en allmän beskrivning av teman: teknisk djupdykning, filosofiska diskussioner mot bakgrund av filmer och texter, ritövningar för barn, frågesport.

 1. GPG – nyckelsigneringsfest.

 2. Teknisk, ömsesidig hjälp – Konfiguration av e-postklient m.m.

 3. Uppföljning av studiecirkeln “Vi lär oss använda Debian GNU/Linux tillsammans” – Fler frågor och idéer.

  Uppföljning av studiecirkeln riskerar bli en exkluderade aktivitet. Man kunde ta någon del som har ett mer allmänt anslag. Annars ser det ut att vara fullt upp med övriga punkter.

 4. Film

 5. Något barnvänligt – måla och sånt – vill Staffan visa Krita för barn? Använd lagring för delning för att visa bilder för varandra. Rita och gissa.

  Kan vi även få till riktiga kommentar kring bilderna. Det är många som inte ser att man kan diskutera och kommentera. Vi får inte glömma barnperspektivet och vikten av att göra en sak i taget.

 6. Förbättra din Emacs-konfiguration och öva på makron

  Kan vi även få till riktiga kommentar kring bilderna. Det är många som inte ser att man kan diskutera och kommentera. Vi får inte glömma barnperspektivet och vikten av att göra en sak i taget.

 7. Filosofisk diskussion. Kan vi läsa någon text? Stian får föreslå.

  Uteslut “filosofisk”. Fokusera på text symmetriskt med film (ovan). Mönstret är samma: stimuli plus gemensam reaktion och reflektion.

 8. Frågesport

 9. Pysselaktivitet – t.ex. hitta på frågor till tipsrundan.

 10. Seminarium, “Dygn av dugnad” (Michel Softić) – Vilka är förutsättningarna för en autonom plats för föreningar i Mölndal?

Film. T.ex. Citizenfour, välj ut vissa spännande sekvenser som tillsammans blir 45’. Arrangörerna skickar instruktioner för att få tag på filmen. Film måste distribueras från Friposts servrar till mindre sällskap med dold länk/lösenord, om den inte ligger öppet. En del film ligger på Archive.org.

Andra idéer på film:

 • SVT Dox där Zuboff pratar om sin bok

 • Camebridge analytica och Facebook

 • TED talk med Jaron Lanier (som även var med i SVT Dox)

 • Stormens utveckling om övervakningskapitalism (# 44), dessutom svenska

Föreslaget är nerbrutet i 20’ bitar med diskussion emellan.

Mer allmänt

Det verkar som om årets jul kommer gå i distansens tecken. Det ställer extra krav på social omfamning. Vi har samlat information kring Friposts justeringar tillsammans med länkar till råd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, https://wiki.fripost.org/kalendarium/. Föreningen förutsätter att Friposts medlemmar följer Folkhälsomyndighetens råd och inte besöker arrangemang med förkylningssymptom eller om man tillhör någon riskgrupp.


Last modified | History | Source | Preferences