Fripost wiki » tillgänglighet »

Tillgänglighet

Hur navigerar du på nätet och Friposts sidor om du har någon form av synnedsättning? Hur kommer du åt din e-post? Hur fungerar det i Fripost? Vad kan vi göra så att vår e-postlösning är fri för alla – och inte bara för dem utan funktionsnedsättning?

Rapportera fel som du hittar

Om du upptäcker konstigheter eller fel som gör att någonting inte är tillgängligt för alla i Fripost kan du uppmärksamma dem i ärendehanteringssystemet. Se Att tänka på vid ärendehantering (på engelska).

Att använda Friposts ärendehanteringssystem

Gå till Friposts ärendehanteringssystem, där du kan anmäla konstigheter som du har hittat. Glöm inte att använda “accessibility”-etiketten för att ange vilken typ av fel det handlar om.

Det är bäst att ha ett avgränsat fall som du beskriver i detalj så att andra kan förstå vad du menar.

Att använda andras ärendehanteringssystem

Om du hittar något som andra projekt har ansvar för, använd deras buggrapporteringssystem.

Skicka ett brev till…

Tillgänglighetsverktyg som fri programvara

Skärmläsare

En vanligt sätt att få tillgång till innehållet på nätet eller e-brev genom en dator är att använda ett speciellt program som kan läsa upp vad som visas på skärmen. Det finns olika fria skärmläsare beroende på vilket system din dator fungerar med.

Annat…

TODO: lägg in länkar till de aktuella buggrapporteringssystemen under rubrikerna “Rekommenderade program” och “Övrigt” på “konfigurera”-sidan.

Resurser för att hitta eller ta bort konstigheter

Hur vet man vad som leder till bristande funktionalitet när man använder alternativa metoder för att tillägna sig innehållet? Hur kan man undvika tillgänglighetsbrister eller ta bort dem när de förekommer? Här nedan finns länkar till resurser som kan vara till nytta:

Grupper som arbetar med tillgänglighet


Last modified | History | Source | Preferences