Fripost wiki » Att konfigurera en e-postklient »

Att konfigurera en e-postklient

Här hittar du information om hur du konfigurerar din e-postklient för användning med Fripost. Du kan alltid använda webbmejlen parallellt.

Läs wiki-sidan om Fripost i mobiltelefonen.

Innehållsförteckning

Automatisk konfiguration med Thunderbird/Icedove

Fripost stödjer automatisk kontokonfiguration med e-postklienten Thunderbird/Icedove (version 3.1 och senare). Allt du behöver göra är att skapa ett nytt konto och fylla i dina uppgifter. Sedan kan du hoppa över de nästa två stegen eftersom inställningarna för in- och utkommande post görs automatiskt.

För att skapa ett nytt konto, gå till Inställningar -> Kontoinställningar, klicka på rullgardinsmenyn Kontoåtgärder nere till vänster och välj Lägg till e-postkonto. Nu öppnas ett nytt fönster. Fyll i dina uppgifter och klicka på Fortsätt. Sådär! Nu kan du både skicka och ta emot e-brev i Thunderbird/Icedove.

Inställningar för inkommande e-post

 • IMAP: imap.fripost.org
 • Port: 993
 • Anslutning/Krypteringsmetod: SSL/TLS (inte STARTTLS)
 • Användarnamn: ANVÄNDARNAMN (eller ANVÄNDARNAMN@fripost.org)
 • Lösenord: XXXXXXXX

OBS! Vissa e-postklienter som t.ex. Claws Mail har inte något eget fält för att ange port. Skriv då serveradressen imap.fripost.org:993

Inställningar för utgående e-post

 • SMTP och värd: smtp.fripost.org
 • Port: 465
 • Anslutning/Krypteringsmetod: SSL/TLS (inte STARTTLS)
 • Domän (där det behövs): fripost.org
 • Användare: ANVÄNDARNAMN (eller ANVÄNDARNAMN@fripost.org)

Istället för port 465 och SSL/TLS du kan också använda port 587 och STARTTLS (t.ex. om din ISP förbjuder 465/tcp).

Du kan också använda din Internetleverantörs server. Vi listar några vanliga här nedan.

Leverantör SMTP-server Autentisering
Bahnhof mailout.privat.bahnhof.se Ja
Bredbandsbolaget smtp.bredband.net ?
ComHem mailout.comhem.se Ingen
Tele2 mail.tele2.se Ja
Telenor smtp.telenor.se ?
Telia smtprelay1.telia.com mailout.telia.com mail1.telia.com ?

SMTP för mobilen

I vissa fall kan du behöva använda en separat SMTP-server när du skickar e-post från mobiltelefonen.

Leverantör SMTP-server Autentisering
Telenor smtp.euromail.se Nej

Rekommenderade program

Vi rekommenderar dig att använda fri programvara eftersom det bara är den som respekterar användarens frihet och integritet. Om du kör ett helt fritt operativsystem, t.ex. Trisquel GNU/Linux eller Debian, är din vanliga e-postklient redan fri. Den som följer med GNOME heter till exempel Evolution och är mycket bra.

Andra vanliga val är Claws Mail eller Thunderbird/Icedove. Dessa finns också till Mac och Windows. Se installationsguider för Mac och för Windows.

I vissa sammanhang, t.ex. i verkstäder vi anordnar om kryptering eller för migration från Google, rekommenderar vi att man använder de program som redan finns installerade för att inte fastna i installtionsprocesser. Mac OS’ e-postprogram Mail funkar bra, dock saknar Windows medföljande e-postprogram som standard stöd för kryptering.

En populär e-postklient för telefoner och surfplattor med Android är K-9 Mail. Den finns för nerladdning genom Play butik och F-droid.

Läs wiki-sidan om Fripost i mobiltelefonen.

Övrigt

För mer hjälp, se dokumentationen för just din e-postklient. I första hand bör du vända dig dit eftersom det inte är säkert att någon annan medlem vet hur just din e-postklient fungerar. Du kan också fråga på e-postlistan. I sista hand kan du även höra av dig till administratörerna. Tänk dock på att de redan har en ganska hög arbetsbelastning och att alla gör det här på sin fritid.

Här är länkar till dokumentationen för några vanliga och fria e-postklienter:

Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användare. Flera av dem är textbaserade och vissa körs bara i terminalläge.

Inställningar för särskilda program

Msmtp för utgående e-post

Msmtp är en flexibel ersättning för Sendmail.

# Fripostkontot
account    fripost
host     smtp.fripost.org
tls_starttls off
port     465
domain    fripost.org
from     ANVÄNDARNAMN@fripost.org
user     ANVÄNDARNAMN@fripost.org
password   XXXXXXXX

Postfix för utgående e-post

Du kan använda antingen en enda relävärd för alla meddelanden eller flera stycken och låta Postfix välja mellan dem beroende på kuvertavsändarens adress. Först följer anvisningar för den enkla och sedan för den avsändarberoende konfigurationen. Välj (endast) ett av avsnitten här nedan.

Enkel relävärd (smtp.fripost.org:465) för alla utgående meddelanden

Skapa en fil med sökvägen /etc/postfix/sasl/passwd:

sudo install -m 0400 /dev/null /etc/postfix/sasl/passwd

(den ska endast kunna läsas av superanvändaren). Redigera filen och ange dina uppgifter enligt formen

[smtp.fripost.org]:465 ANVÄNDARNAMN@fripost.org:XXXXXXXX

Lägg nu till nedanstående i filen /etc/postfix/main.cf.

inet_interfaces = loopback-only
relayhost    = [smtp.fripost.org]:465

smtp_sasl_auth_enable     = yes
smtp_sasl_password_maps    = texthash:/etc/postfix/sasl/passwd
smtp_sasl_security_options   = noanonymous, noplaintext
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

smtp_tls_wrappermode      = yes
smtp_tls_security_level     = fingerprint
smtp_tls_fingerprint_digest   = sha256
smtp_tls_mandatory_ciphers   = high
smtp_tls_mandatory_protocols  = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtp_tls_fingerprint_cert_match = A2:72:6E:C6:51:4D:66:70:AA:F4:90:08:C1:7A:3F:28:F9:2E:E9:81:E5:30:D1:0E:19:D6:84:7C:EA:A3:C9:05

Se postconf(5) för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Se även fingeravtrycket till vårt servercertifikats publika nyckel.

Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. service postfix restart eller systemctl restart postfix.

Avsändarberoende relävärd

Denna konfiguration är snäppet mer avancerad än den för enkel relävärd, men kan vara bra om man vill använda smtp.fripost.org:465 (implicit SSL/TLS) för privata meddelanden och t.ex. smtp.example.org:587 (StartTLS), ett visst företags relävärd, för yrkesrelaterade meddelanden.

Skapa en fil med sökvägen /etc/postfix/sasl/passwd:

sudo install -m 0400 /dev/null /etc/postfix/sasl/passwd

(den ska endast kunna läsas av superanvändaren). Redigera filen och ange dina uppgifter enligt formen

[smtp.fripost.org]:465 ANVÄNDARNAMN1@fripost.org:XXXXXXXX
[smtp.example.org]:587 ANVÄNDARNAMN2@example.org:XXXXXXXX

Ange sedan dina SSL/TLS-klientregler i /etc/postfix/tls_policy:

[smtp.example.org]:587 secure ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3
[smtp.fripost.org]:465 fingerprint ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3:!TLSv1:!TLSv1.1
  match=A2:72:6E:C6:51:4D:66:70:AA:F4:90:08:C1:7A:3F:28:F9:2E:E9:81:E5:30:D1:0E:19:D6:84:7C:EA:A3:C9:05

Se postconf(5) för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Fingeravtrycket till vårt server-certifikats publika nyckel hittar du här.

Se postconf(5) för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Se även fingeravtrycket till vårt servercertifikats publika nyckel. Dina relävärdsregler i /etc/postfix/relayhost_map är:

@fripost.org relay-smtps:[smtp.fripost.org]:465
@example.org relay:[smtp.example.org]:587

Här säger vi åt Postfix att använda relävärden smtp.fripost.org:465 (med transport relay-smtps) när kuvertavsändarens adress har domännamnet fripost.org och relävärden smtp.example.org:587 (med transport relay) när domännamnet är example.org. Hakparenteserna runt värdnamnet innebär att Postfix inte ska göra några MX-uppslag.

Lägg nu till nedanstående i filen /etc/postfix/main.cf.

inet_interfaces  = loopback-only
relayhost     = [smtp.fripost.org]:465
default_transport = relay-smtps

smtp_sender_dependent_authentication  = yes
sender_dependent_default_transport_maps = texthash:$config_directory/relayhost_map

smtp_sasl_auth_enable     = yes
smtp_sasl_password_maps    = texthash:/etc/postfix/sasl/passwd
smtp_sasl_security_options   = noanonymous, noplaintext
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

smtp_tls_policy_maps    = texthash:$config_directory/tls_policy
smtp_tls_fingerprint_digest = sha256

(De enda skillnaderna mot den “enkla” konfigurationen är att vi här har bytt ut smtp_tls_*-valen mot smtp_tls_policy_maps och att vi sätter ett standardvärde i de fall som relävärden inte överensstämmer med uppslagstabellen relayhost_map.)

Tjänstdefinitionen för relay och relay-smtps ligger i filen /etc/postfix/master.cf:

relay    unix -   -    -    -    -    smtp
relay-smtps unix -   -    -    -    -    smtp
 -o smtp_tls_wrappermode=yes
 -o smtp_tls_security_level=fingerprint

Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. service postfix restart eller systemctl restart postfix.


Last modified | History | Source | Preferences