Fripost wiki » inquiries » Ideellt deltagande och volontära timmar »

Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter. Sammtidigt finns ett sammhälleligt tryck mot det mätbara. Det framstår då som än viktigare att göra åtskillnad på ideellt deltagande och volontära insatser. Syftet med denna utredning är dels att definiera den skilnaden och dels att ta fram förslag på modeller för kvatifiering.

Sammanträdeslogg
16 sep 2019 LM, GE, OV; Stadsbiblioteket; Diskussion
26 okt 2019 LM, GE, LJO, AS; Över video; Konferensbidrag CCC

Bakgrunden är ett uppdrag från årsmötet och styrelsemöte. Initalt var utredningen del av Transparens & ickemonetära bidrag, men strukturen är nu tillplattad.

Tick Tock för CCC 2019

Sent en oktoberkväll färdigställde LM, AS, LJO, och GE ett konferensbidrag “Tick Tock” till 36C3, Chaos Communication Congress. Konferensbidraget antogs inte, men texten är ändå en bra introduktion till diskussionen. Uppslaget innehåller också ett löfte att framlägga en modell.

Sammanfattning. “Is there a point in making in-kind contributions explicit andtransparent? We introduce a model that serves the purpose of exploring the concepts of participation on a voluntary basis and voluntary labour.”


Last modified | History | Source | Preferences