Fripost wiki » inquiries » Ekonomiska relationer & autonomi »

Utredningen avslutades på styrelsemötet 28 okt 2019, med slutsats att det räcker med ett styrelsebeslut om att Fripost ska bli egen betalningsmottagare.

Samanträden mellan GE och LJO har främst skett i samband med andra utredningar. Som del i arbetet med Kostnader för driften kom untertecknade fram till att ett styrelsebeslut räcker. M.a.p. separation av betalningsmottagare, mellan Fripost och FPS handlar det endast om teknisk separation av bankkonton.


Last modified | History | Source | Preferences