Sammanträdeslogg
datum Deltagare, Plats. Ämne

Utredningens uppdrag är att utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.

I styrelseprotokollet står att läsa:

Det är bättre om medlemskap bara kan tecknas i egen person, dvs. att man inte kan tec0kna medlemskap för andra (GE, SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer eller företag kan teckna medlemskap för många andra.

Föreslår en policy enligt ovan (GE, SRE).

Utredning finns sedan tidigare angå4ende att medlemskap inte kan tecknas via proxy (LJO). Detta bör kollas upp.

Skriftlig formulering innan beslut (LJO). GE och SRE ska återkomma med en sådan.


Last modified | History | Source | Preferences