Fripost wiki » inquiries » Tillgänglighet till dokumentation och information »

Utredningen har så långt resulterat i pågaende tekniskt arbete med wikin.

Sammanträdeslogg
2019-06-05 GE, OV; Basen, Chalmers; inital träff
2019-09-16 GE, OV; Chalmers bibliotek; översikt, mallar, plugin

Sammanträdena har varit många, så ovanstående tabell kan uppdateras, även om det förmodligen inte ens finns poäng att räkna alla utvecklingsträffar.

Innehåll

Behov-/problemformulering

Friposts-wiki är i behov av transparens och förbättrad navigering och arbetssätt för medlemar och icke-medlemars möjlighet att ta in information och lägga in ny information på wikin.

Beskrivet av revisorn:

 • Protokoll ej tillgängliga i tid
 • Försvåras av tekniken för publicering?
 • Försvåras av granskningsprocessen?

Vision och syfte

Utredarna hoppas och önskar att medlemmarna (a) ska vara intresserade, (b) ska ha insikt i arbetet och händelseutvecklingen i föreningen, (c) kunna delta och bidra, och (d) enkelt uttrycka sina åsikter. Friposts teknik och system för intern kommunikation och dokumentation ska understödja detta.

Utredningen syftar till att kartlägga och brygga om det finns tekniska gap mellan nuvarande tillstånd befintliga och vad som beskrivs samt presentera förslag på åtgärder.

Åtgärder

En serie åtgärder att utforska:

 • Studera processer för automatisk uppbyggnad (inline) av sidor i Ikiwiki
 • Anpassa mallar för fullständiga wikisidor
 • Anpassa mallar för snuttar (inline)
 • Utnyttja Pandoc Markdow till metadata (YAML)

Genom detta kan bl.a. kalendarium och aktivitetsdagar administreras som en “evenemangsblogg”. Fler tillämpningar följer.

Tillämpningar

Förenkla följande vyer för tillägg och läsning.

 • Styrelsemötesprotokoll
 • Andra mötesprotokoll
 • Evenemang
 • Utredningar
 • FAQ

Outvärderade idéer

 • Renovering av mötesprotokollens git-förråd och publiceringsmetod till wikin.
  • Kategorisera efter mötestyp (årsmöte / styrelsemöte) istället för år.
  • Gör om protokoll till markdown som kan kompilera till HTML och infogas i wikin.
   • Detta är sänker förhoppningsvis också kunskapskraven för att skriva pro tokoll.

Noterade detaljer och frågor

Sortera sidor enligt

 • Kalendarium, möten, etc. efter datum
 • Utredningar, efter senast uppdaterat

Besluta om vi ska bakdatera t.ex. befintliga evenemang till ursprunglig commit.

Pågående arbete

Arbetet med att utforska och implementera automatisk sidgenerering (med Ikiwikis inline-direktiv och mallar) är i full gång:

Verktyg och åtgärdsförslag utanför utredningens omfattningen

Här samlas bara idéer som dock ligger utanför utredningens omfattning:

 • Implementera kompilering av wikin på varje gren

 • Uppdatera instruktioner för lokal wiki

 • Informaitonsstrukturen på wikins indexsida är inte optimal. Dock lämnas åtgärder vidare

 • WYSIWYG

Redaktörskommitté

Utredningen rekommenderar inrättande av en redaktörskommitté. Kommittén kan t.ex. adressera indexsidan. Primär ska den fortsätta löpande underhåll enligt utredningens utfall.


Last modified | History | Source | Preferences