Fripost wiki » exodus » Manus och bakgrund för panelsamtal -- Exdus »

Denna sidan är en översikt av panelsamtalet och och kvällens program. Ämnen att ta upp under samtalet: (a) höra initiativtagaren till programmet (Anders), (b) konkreta fall gällande sårbarheten, (c) nyttan med Facebook, (d) alternativ, hur brygga nyttan.

Översikt schema

5’ Välkommna
5’ Berätta om programmet
55’ Panelsamtal
10’ Visualisering om ett liv utan Facebook
10’ Trycka på knappen
5’ Slut

Panelsamtalet – skiss på frågor och ämnen

Vanmakt. Facebook är problematiskt på så många sätt, en stor klump. Vanmakt. Känslan och svaret på alla dessa tvivel är för panelledaren att lägga ner hela Internet.

 • Tappa mina vänner
 • Inte se deras kort och event
 • Tar en massa tid att vara kvar och se allt detta

Räkna med 5’ per person totalt i tid

Entré en efter en och presentation.

 1. Anders
 2. Amelia
 3. Robin
 4. Sanna

Berätta vem du är? Varför har vi bjudit in dig, enligt din syn?

 • Anders, Varför är vi här? Berätta för oss vad ser du som grundläggande motiv till att lämna Facebook? Varför tog du initiativ till denna festen?

 • Amelia, Personlig integritet? Konkreta fall gällande sårbarheten?

 • Robin, Du använder ju sociala nätverk mycket i dina verksamheter. Vilken är nyttan med Facebook. Det är fortfarande användbara saker man kan åstadkomma med Facebook. Vilka exempel finns det?

 • Sanna, Du företräder en organisation som utforskar och utvecklar digitala demokratiplattformar. Vi känner till viss alternativ: e-post och RSS. Vilka fler alternativ finns?

Vad menar vi med Facebook? Också t.ex. Messenger är ju kopplat till Facebook. Men kommer du också lämna Instagram, What’s app, etc.

Avslutande förberedda frågor och om tid finns öppnas det upp med frågor från publiken.

Alla, Hur annars brygga nyttan? Det är ju inte bara teknik som vi behöver. Vi behöver ju få med oss alla våra vänner ut ur Facebook. Hur ska det gå till?

Hur kan jag undvika att känna mig utanför om jag går ur?

Många vänner säger “Jag använder inte Facebook längre. Jag använder bara Messenger”. Är det möjligt att trappa ner användandet eller bättre med s.k. clean cut? Är vi så manipulerade så Facebook är som en drog eller beroende. Kan vi jämföra med rökning?

Rörelseövning

Samtalet pausas för en rörelseövning.

Visualisering av ett liv utan Facebook

Diskussionsledaren ställer frågor till de som går ur, även publiken och panelen inbjuds att delta, som en visualiseringsövning; tankar som ventileras i mindre grupper i publiken, panelen och den som trycker på knappen.

 • Hur ser mitt (ditt) liv ut om

  • Tre månad?
  • Ett år?
  • Fem år?

Vad händer nu

Vad händer nu? Anders, hur går vi vidare?

 • För de som lämnat och söker stöd: . Vi kommer starta en självhjälpsgrupp.

 • Vi ska ha gruppterapi

  • Hur går man med i gruppterapin?
  • Kan man vara med om man inte tryckt på knappen?
  • När ses ni nästa gång?
 • Vi ska ju ha denna festen igen. När är nästa omgång?

 • För de som vill ha utskick om Friposts aktivitet:

Trycka på knappen

Tryck på knappen

Mingel


Last modified | History | Source | Preferences