Att säkerhetskopiera sin e-post

Fripost säkerhetskopierar all data en gång i timmen till två speglade, krypterade diskar. Det är dock alltid bra att ha en lokal kopia av sina mejl. Då kommer man åt dem även om t.ex. den lokala nätförbindelsen bryts eller om föreningen skulle få problem med att komma åt IMAP-servern.

Med hjälp av en e-postklient

Ett bra sätt att spara hem sina brev från Friposts servrar är genom att använda en e-postklient. Här kan du läsa om hur du får ditt Fripostkonto att fungera med en sådan.

Icedove/Thunderbird

För att se var dina brev, kontakter m.m. sparas på datorn (för det skiljer sig mellan olika operativsystem), gå till Inställningar -> Kontoinställningar och klicka på Lokala mappar till vänster. I rutan till höger, under Lokal katalog, visas nu sökvägen till din e-post. Om du vill kan du leta upp katalogen i en filbläddrare och spara en kopia på ett externt lagringsmedium, förslagsvis som en krypterad tar.gz- eller zip-fil.

Avancerade användare

TODO: Lägg till exempelconfar.

~/.offlineimaprc exempel, för att synca över mail från gammal email server till ny.

#src: https://blog.stefanproell.at/2015/11/19/migrate-all-your-mail-between-two-imap-servers-with-offlineimap/

# To get cert_fingerprint for your site
# openssl s_client -connect imap.fripost.org:993 < /dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -fingerprint -noout -in /dev/stdin | sed 's/./\L&/g' |  sed 's/\://g'

[general]
accounts = Email-Sync
maxsyncaccounts = 1

[Account Email-Sync]
remoterepository = old_server
localrepository = new_server

[Repository old_server]
type = IMAP
remotehost = imap.kolabnow.com
remoteuser = user@mykolab.com  # your email
ssl = yes
maxconnections = 1
cert_fingerprint = ad0089079bfb568e4c40c99c190e01c064380018 #Site specific
#folderfilter = lambda folder: folder not in ['Trash','Kalender','Journal']
readonly = true

[Repository new_server]
type = IMAP
remotehost = imap.fripost.org 
remoteuser = user@fripost.org # your email
ssl = yes
cert_fingerprint = 401265fa4eba49c0cef5f2e4c7497bd03c1b387a #Site specific
maxconnections = 1

Last modified | History | Source | Preferences