Fripost wiki » Krypterade tunnlar »

Krypterade tunnlar

Här beskrivs lite om krypterade tunnlar för anslutning till Internet.

Innehållsförteckning

Det blir mer populärt att använda olika typer av krypterade anslutningar till Internet, t.ex. VPN eller Tor. Det innebär att nätverkstrafiken skickas genom en krypterad tunnel via andra datorer eller nät av datorer till eller ner från Internet. I och med att flera använder dessa nät blir trafiken anonym. Här följer några exempel på varför man vill använda sådana:

  • Skyddar mot övervakning (Tor++, VPN+)

  • Minskar risken för att känslig information hamnar i fel händer, t.ex. kreditkortsuppgifter (Tor+, VPN++)

  • Minskar risken för rättsliga påföljder i samband med delning av upphovsrättskyddat material (Tor++, VPN+)

  • Kan skydda mot attacker där en kriminell ersätter hemsidor eller dylikt med andra element (Tor+, VPN++)

Många införskaffade lösningar för säkra tunnlar e.dy. när civilrättsliga sanktionsdirektivet (IPRED) (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) infördes år 2004.

Fripost har inga sådana tjänster. Flera av Friposts medlemmar är dock anslutna till Tor och använder det dagligen. Ännu fler är anslutna till VPN-tjänster. Vissa använder till och med båda samtidigt.

TODO beskriv med exempel lite hur Friposts medlemmar gör, vad man använder etc. Det skulle göra det enklare att med rekommendationer.

Om man har en frigjord router, exempelvis Openwrt, Opnsense eller Pfsense, kan man skicka all trafik via VPN eller Tor. På så sätt behöver man inte oroa sig över sina enheter och vänner på det lokala nätverket, utan allt går krypterat ut. Exempelguide.

Privat nätverk (VPN)

Virtuellt privat nätverk (VPN) (Virtual Private Network) är i grunden ett samlingsbegepp för vissa tekniker för säkra förbindelser. Användningsområdena är egentligen flera. T.ex. använder Fripost VPN-teknik (IPsec) för effektiv anslutning mellan tjänster och system. Många organisationer använder tekniken för att koppla fjärrarbetsplatser till interna nät. Men som sagt kan VPN användas för att skydda personlig trafik.

Virtuella nät blir en mellanhand mellan dig och webbsidan du besöker. Om du väljer en bra VPN-tjänst så ökar din säkerhet. Det finns många företag som erbjuder VPN-tjänster mot betalning. Givetvis ligger Friprogramvarusyndikatet nära till hands att nämna, men populära bland medlemmarna är också Mullvad i Göteborg och Bahnhof (Internetleverantör).

Vidare läsning

Tor

Tor är ett anonymiseringsnätverk och som bygger på lökruttningsmetoden. Trafiken skickas mellan flera av datorerna som är anslutna i nätverket innan den slutligen når ut till Internet allmänt. Utöver de “vanliga” deltagarnoderna finns noder med särskild status: exitnoder och katalognoder.

Jämfört med VPN

Läs mer


Last modified | History | Source | Preferences