Fripost wiki » tracker » GDPR och organisationer »

Beskriv på wikin vad organisationer ska tänka kring GDPR när de använder Friposts funktioner som föreningsmedlemmar. Det enligt frågor till styrelsen per e-post i 16–25 mars 2019.


?assignee:gustav ?wiki

Last modified | History | Source | Preferences

Comments