Fripost wiki » systemoversikt » Roundcube på Fripost »

Roundcube är det program som sköter webbmejlsystem https://mail.fripost.org. Det kommunicerar med Dovecot- och Postfix-servrarna för att ta emot och skicka e-post. I första hand hänvisas Roundcubes egen dokumentation för information kring konfiguration. Här finns dock lite specialinformation samlad

Uppgradering till Roundcube 1.4

Programvaran är sedan 17 maj uppgraderad till version 1.4.4 av Roundcube. Som många kanske märkt, så har utseendet uppdaterats signifikant. Hoppas att Friposts medlemmar uppskattar utseendet som är s.k. responsivt och mobilvänligt. Temat heter “Elastic”.

Det var den pågående insatsen att uppgradera operativsystemen på Friposts servrar till Debian 10.4 Buster som möjliggjorde uppgraderingen av webbmejlen. Redan i november 2019 rapporterades i styrelsen om att versionen gjorts tillgänglig i Debian Experimental. Notera också att Friposts administratörer tagit ansvaret att inträda i underhållningsteamet för Roundcube på Debian.

Det är möjligt att återställa till äldre teman, men Fripost avråder från det. Vissa som konfigurerat teman manuellt måste aktivera “Elastic”. I första hand hänvisar vi till Roundcubes egen dokumentation, https://roundcube.net/ för information kring konfiguration och annat. Skriv annars till Fripost, https://fripost.org/kontakt.

Nya insticksmoduler

Utöver utseendeförändringen har även flera insticksmoduler installerats i och med uppgraderingen, som t.ex. markering av risk för nätfiske (skräppost), skrivbordnotifikationer, påminnelser så att man inte glömmer bifoga filer, emojis, med mera. Följande nya insticksmoduler finns också installerade i och med uppgraderingen:

  • Bättre koll på phishing ellerspoofad epost med grön/grå/röd ikon vid avsändareaddress. Just nu måste man klika på “detaljerad information” men på Inställningar [0] » Authentiseringsstatus kan man visa de i en kolumn istället. (Vi avvisar inte dessa epost eftersom det finns false positives på grund av forwarding och e-postlistor. Du kan dock skapa ett siktskript för att skicka dem direkt till skräp. :-) Wiki-instruktioner kommer senare.) Om du får en mejl från en webbutik eller tjänst med en länk att klicka på, det är kanske inte en bra idé om ikon är röd (mejl kanske inte kommer från tjänsten).

  • Desktop notifikationers, som tyvärr måste konfigureras manuellt på Inställningar [0] » Hantering av meddelanden » Nytt meddelande » Configure browser. Sen mån får en pop-up i desktop när en ny meddelande kommer.

  • Webmail kommer frågar om du har glömt en bilaga om meddelandet innehåller ord som “Se bifogat.” För att undvika dessa kan du konfigurera på Inställningar [0] » Redigering av meddelanden » Påminn om glömda bilagor.

  • För de som också använda Thunderbird, man kan tag meddelandet i inkorg med Thunderbird “labels”.

  • Bättre hantering av vcard-bilagor (både för fått och skrivit meddelanden)

  • Citat på mer än 8 rader kollapsas (konfigurerbart).

  • Emojis är tillgängliga. (Endast i HTML-post men det är konfigurerbart.)


Last modified | History | Source | Preferences