Fripost wiki » Sociala teknologier »

Denna sidan syftar till att ge en översikt över sociala teknologier, t.ex. mikrobloggar och sociala nätverk. Dels ges en översikt över tillgängliga system och protokoll, fria och proprietära, och dels sammanfattas möjligheterna för Fripost att tillhandahålla något system för medlemmarnas räkning. Läs också gärna översikter för Snabbmeddelandetjänster, Lagringstjänster, och Projekt liknande Fripost.

Inehåll


Last modified | History | Source | Preferences