Fripost wiki » Vad kan er förening göra som medlem i Fripost? »

Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?

Att använda icke-fria verktyg för en förenings internkommunikation utestänger många medlemmar från dess gemenskap. Friposts funktioner utgår ifrån e-posttekniken, som är fri och allmänt tillgänglig. På så vis tillåts alla medlemmar att delta på lika villkor, som sig bör i en demokratisk medlemsorganisation.

Med hjälp av e-postlistor kan er förenings medlemmar samtala i grupper utifrån sina nuvarande e-postadresser. Har föreningen ett eget domännamn så kan ni också använda det istället för @fripost.org. Exempelvis skulle föreningen kunna ha en e-postlista för medlemsdiskussioner och en för styrelsens interna kommunikation:

medlemmar@svampsamlarna.se – öppen lista styrelsen@svampsamlarna.se – sluten lista

och därtill adresser för att skicka, ta emot eller både skicka och ta emot e-post, exempelvis:

info@svampsamlarna.se – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress presskontakt@svampsamlarna.se – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress lola@svampsamlarna.se gustav@... – ett alias för varje enskild medlem

Hantering av känsliga uppgifter

Kommunikation blir aldrig mer säker än du gör den. Att Fripost har egna e-postservrar innebär att medlemmarna själva har kontroll över den information som går till och från dem. Det innebär också att Fripost är den aktör som blir grunden för tillit i överföringskedjan, istället för ett företag eller någon annan aktör med sina egna ekonomiska intressen och allianser.

Fripost lägger stor vikt vid att skydda av sina medlemmars integritet och har som mål att verka för säkrare mejltjänster.

Olika upplägg

Hur din förenings kommunikationsbas ska byggas upp beror dels på vad ni har för behov och dels på vad ni har för resurser tillgängliga. En bokcirkel vill kanske till exempel bara ha en mejllista, medan en ungdomsförening med eget domännamn och webbsida kan vara intresserad av ett mer omfattande system.

Bokcirkeln “Albins bokklubb”

Bokcirkeln vill ha en digital träffpunkt för att över nätet kunna diskutera böckerna de läser, och för att hålla medlemmarna uppdaterade om kommande möten. Som medlem i Fripost skapar cirkeln mejllistan albinsbokklubb@lists.fripost.org. På första mötet ombeds bokcirkelns deltagare att skicka ett mejl till albinsbokklubb-subscribe@lists.fripost.org från den adress som de vill ansluta till listan. Därefter kan de anslutna adresserna skicka och ta emot meddelanden från listan.

Ridskolan “Hoppla Pålle”

Ridskolan “Hoppla Pålle” vill ha möjlighet att ta emot mejl från medlemmar och andra intressenter. Därtill vill de kunna skicka ut löpande scheman och information om hästarna till sina elever i de olika årskurserna, vilka också inbördes vill kunna diskutera teorin som de lär sig över nätet. Skolan som är med i Fripost äger domännamnet hopplapålle.se och kopplar denna till fripost.org hos sin registrar. Därefter skapar de mejllistor hos Fripost för de olika årskurserna samt adresser för administrationen: åk1@hopplapålle.se, info@hopplapålle.se, styrelse@hopplapålle.se osv.

E-postlistor

Vad är en e-postlista?

En sändlista [eller e-postlista] är ett sätt att samordna e-post mellan många människor med ett gemensamt intresse. De flesta sändlistor behandlar ett specifikt ämne. För att kunna läsa mejlen på en sändlista måste man i allmänhet prenumerera på listan. Listdeltagarna skickar sina mejl till en viss adress och når sedan alla som prenumererar på listan. (Sändlista – Wikipedia)

Vad bör man tänka på innan man skapar en e-postlista?

Innan du skapar en e-postlista bör du fundera igenom hur denna är tänkt att användas för att försöka undvika förvirrande och onödiga förändringar.

Vilka resurser behöver din förening? Varför skaffar ni e-postlista?

Hur sker kommunikationen idag och hur skulle den förändras av en e-postlista?

Har ni redan eller bör ni skaffa ett eget domännamn?

Om ni har behov av mailadresser eller listor för flera funktioner bör ni ha en egen domän.

Gör en indelning baserad på funktion eller ansvarsområde där en adress korrelerar till ett område.

styrelsen@svampsamlarna.se – sluten lista

medlemmar@svampsamlarna.se – öppen lista

lista1@lists.svampsamlarna.se, lista2@lists.svampsamlarna.se – många listor

info@svampsamlarna.se – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress

presskontakt@svampsamlarna.org – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress

lola@svampsamlarna.se, gustav@... – ett alias för varje enskild medlem

Ska listan vara publik eller privat?

Hur skapar jag en e-postlista?

Du kan som medlem skriva till admin@fripost.org och begära att få en e-postlista skapad åt dig. Ange i brevet vilken adress du önskar, t.ex. dalslandsmusikorkester@lists.fripost.org (eller t.ex. dalslandsmusikorkester@example.net om du har ett eget domännamn).

Vi arbetar på att ta fram en administrationspanel från vilken du själv kan skapa och administrera e-postlistor. Tills den är klar gäller det som står i föregående stycke.


Last modified | History | Source | Preferences