Fripost wiki » Material, grafik och prylar »

Genom åren har vi arbetat fram en hel del informationsmaterial och har också påsar, klistermärken etc. Detta är ett försök till förteckning.

Fysiskt material

  • Påsar. Fripost säljer påsarna för 150 SEK
  • Klistermärken. De är gratis.

Skriv den som vill ha material skickat till sig

Git-förrådet

Mestadels av Friposts informationsmaterial, affischer etc. versionshanteras i Git-förrådet fripost-propaganda. På så sätt är det och förblir tillgängligt för alla. Det är också lätt att hålla reda på olika uppdateringar av materialet.

Logotyp

Grafisk form är enkel på Fripost:

Informationsmaterial

  • Flygblad till Första maj
  • Folder för föreningar
  • etc.

Last modified | History | Source | Preferences