Fripost wiki » Liknande projekt »

Det finns andra projekt som arbetar med att frigöra vår kommunikation, vårt datoranvändande och försvara vår integritet. Här är några länkar samlade.

Föreningar och nätverk

 • Free Software Foundation – uppmuntrar fri programvara och försvarar dess användare
 • Free Software Foundation Europe – verkar för användningen av fri programvara med fokus på EU.
 • Electronic Frontier Foundation – försvarar våra demokratiska rättigheter i den digitala världen (med fokus på USA)
 • DFRI – verkar för ett samhälle med mindre övervakning, avlyssning och spårning.
 • Föreningen Fri Kultur och Programvara – verkar för att skapa och upprätthålla ett fritt och öppet samhälle byggt på fri kultur och fri programvara.
 • En kompis kompis (http://enkompiskompis.se/sv/) – (verkar inte finnas kvar) en organisation med syftet att skapa och utveckla icke-kommersiella allmänningar på nätet. Driver Quitter.se.
 • boum.org – ett teknologikritiskt, antikapitalistiskt nätverk som inte ställer krav på befintliga samhällsinstitutioner utan verkar för en revolutionär samhällsomvandling genom att tänka och handla i vardagslivet. Understödjer Tails – ett GNU/Linux-system med fokus på anonym och privat kommunikation som användes av Edward Snowden.
 • Tactical Tech – Berlinbaserad organisation som arbetar i gränslandet mellan teknik, mänskliga rättigheter, etc. Bl.a. har de ett s.k. “detox”-program.
 • HOP (Halte à l’obsolescence programmée) – Fransk organisation som driver kampanjer på olika områden, men bl.a. omkring utrustning som går att reparera.
 • Jabber.se – en ideell publik Jabbertjänst som körs hos Lysator, en datorförening vid Linköpings universitet.
 • Konstellationen – “Kamratdataförening” bildad utifrån behov för progressiva sociala rörelser att ha egna kommunikationskanaler och att det behövs fler plattformar. De driver bl.a. en instans av Mastodon, Spejset

Andra ideella e-postleverantörer

 • riseup.net – Ett kollektiv baserat i Seattle vars mål är mycket lika Friposts.

 • Dis`root´ – En Amsterdam-baserad variant av Fripost, med liknande värderingar men med mer funktioner.

 • ABC-klubben – Ideell förening med ursprung i en intresseklubb för ABC 80-datorer på KTH på 80-talet. De tillhandahåller e-post och möjlighet till webbplats.

T.ex. tror vi det potentiellt skulle kunna bära mycket gemensam frukt om Disroot och Fripost kunde ingå i partnerskap e.dy. med liknande projekt kring fri- och öppen IT-infrastruktur.

Icke ideella e-postleverantörer

 • ProtonMail – E-postleverantör och webmailklient. Webmail-klienten har stöd för kryptering på använarens lokala dator vilket gör att lösningen sticker ut. Läs ProtonMail på Wikipedia.

ProtonMail drivs av Proton Technologies, i Geneve. Företaget startades m.h.a. gräsrotsfinansiering (croudfounding), men är i grunden ett vinstdrivande företag.

Nätverk för måln, etc

 • Free knowledge institute – The making of the CommonsCloud

 • Digidem CloudCoop – Fria molntjänster för sociala rörelser: “Målet med projektet är att hitta tekniska lösningar för att kunna erbjuda fria och säkra molntjänster till sociala rörelser.”

 • Gent CommonsCloud – digitalt kooperativ måln-lösning. Gents CommonsCloud är ett spanskt initiativ som applicerar en avgifts-quota modell för medlemmar.

 • Librehosters network – “Librehosters är ett nätverk för samarbete och solidaritet som brukar fri programvara för att främja decentralisering genom federering och distribuerade plattformar.”

Internetleverantörer

 • hcoop.net/ – ett icke vinstdrivande, demokratiskt webbhotell

Fysisk infrastruktur

Sociala media

Mikroblogg är system för att publicera korta meddelanden och uppdateringar på Internet. Ofta är meddelande längden begränsad. Meddelandena blir allmänt tillgängliga eller nås av en begränsad mängd s.k. följare. Jämför med blogg där texter typiskt liknar fullständiga artiklar. Utbredda propretära varianter är Twitter och väsentligen meddelanderaden på Facebook (inte Facebook Messenger).

 • pump.io – En programvara för strömmande social media. Pump.io kan användas för att skapa ett federerat socialt nätverk av mikrobloggtyp. Användaren måste då underhålla en egen server. “Följare” tar sedan del av ens meddelanden. Läs Wikipedia Pump.io (en). Pump.io härstammar från StatusNet (nedan), men utvecklas i JavaScript (för Node.js).

 • Identi.ca – Mikrobloggtjänst som numera bygger på pump.io (ovan). Identi.ca är alltså en pump.io-installation. Tjänsten slutade 2013 acceptera nya användare.

 • GNU Social – Programvara för mikrobloggande. Möjliggör distribuerad kommunikation genom federerat nätverk. Individer kan installera sina egna tjänster. Se Wikipedia GNU social. GNU Social härstammar från projektet GNU FM. Sedan 2013 gick projekten GNU Social, StatusNet, och Free Social samman.

 • StatusNet – Väsentligen idag GNU Social. StatusNet (ursprungligen Laconica) utvecklades i PHP. 2013 sammanfogades StatusNet till GNU Social. Samtidigt togs initiativ till varianten pump.io.

 • Diaspora – Programvara för att skapa distribuerade sociala media. Med Diaspora avses själva programvaran. Tanken är att man underhåller egen server (pod) och ansluter till ett federerat nätverk. T.ex. skulle Fripost kunna tillhandahålla sådan server för medlemmarna Se också Diaspora på Wikipedia

 • Mastodon – Programvara för distribuerat federerat socialt nätverk. Personer (användare) blir medlemmar av och ansluter till en Mastodon-server (instans) som kopplas samman med andra servrar till ett s.k. Fediverse. Servrar kan kopplas samman antigen via nämnda OStatus eller ActivityPub. Se Wikipeida Mastodon (en). T.ex. skulle Fripost kunna tillhandahålla en instans för sina medlemmar.

Wikipedia har en utförligt jämförelse mellan programvara för sociala nätvärk.

Standardisering. OStatus (Wikipedia Ostatus) är en standardisering av meddelanden för mikrobloggar som tillåter federering mellan sevrar med olika system. Ursprunget är OpenMicroBlogging, som utvecklades för Laconica 2009, och som efterträddes av OStatus i samband med utvecklingen av StatusNet. Arbetsgruppen inom W3C för federerade sociala nätverk har tagit fram ActivityPub som förmodligen kommer efterträda OStatus. ActivityPub baseras på funktionaliteten i pump.io (ovan). Standarden publicerades och rekommenderades 2018. Se Wikipedia ActivityPub

TODO – Reflektera över om själva tekniken för social media och chatt bör beskrivas på en separat sida som inte hör till “Liknande projekt”.

Klasser av sociala teknologier – Skillnad mellan Diaspora och Mastodon

Vi får läsa på mer om detaljerna, men vad jag förstår så kommer Diaspora också implementera ActivityPub, den standard som Mastodon kommer använda snart. Det innebär att de helt kommer kunna kommunicera med varandra. Mastodon är en microblogg (Identica, Twitter, etc.). Dispora är mer likt Facebook, vad det nu innebär (?).

Diaspora har alltså större funktionalitet.

TODO Vidareutveckla beskrivning. Vad är viktigt utifrån Friposts perspektiv?

Webb m.m.


Last modified | History | Source | Preferences