Fripost wiki » Snabbmeddelandetjänster »

Denna sidan syftar till att ge en översikt över meddelandetjänster, t.ex. Jabber, Matrix och SMS. Dels ges en översikt över tillgängliga system och protokoll, fria och proprietära, och dels sammanfattas möjligheterna för Fripost att tillhandahålla något system för medlemmarnas räkning. Läs gärna liknande översikter: Lagringstjänster, Sociala teknologier och Projekt liknande Fripost.

Inehåll


Last modified | History | Source | Preferences