Fripost wiki » fest 2012 04 21 »

Fripostfest 21 april 2012

Friposts vårfest 2012 äger rum 21 april, och esten föregås av ett kort medlemsmöte kl 14 och varar kl 15-21. Forum (bokhandeln/lokalen i Gnutiken) är bokad för Friposts räkning, och festen är också upptagen i forums officiella kalender.

Schema för festen

Schemat är avsiktligt glest för att undvika trängsel och stress. Det finns inga parallella aktiviteter denna gång.

Tid Aktivitet
14 Medlemsmöte
15-17 Filmvisning
17:30 Tal/Föredrag
18:30-19:30 Krypteringsverkstad för nybörjare
19 Fri aktivitet

Fri aktivitet inkluderar nyckesignering, möjlighet att bli medlem, och rollspel/forumteater med temat “Övertyga din granne att bli medlem”. Vi ska undersöka vilka argument som är bra och hur man svarar på motargumenten.

Tal och bildspel

Ett förslag är att göra något med de tidningsartiklar som Leif-Jöran har klipt ut. De ska scannas för att på något sätt visas som paus-bildspel. Bildspelet kan också användas kreativt i det tal som Stefan (om han vill) eller talhållaren ska hålla. Talet behandlar föredömligen datalagringsdirektivet, ACTA, och vilket syfte Fripost fyller med avseende på dessa lagar. Bildpelet ska sedan fortlöpa genom festen.

Gustav ska också fråga Rikard Bruzelius om han vill göra en presentation angående sociala medier. Hur går hans arbete med att undersöka hur Fripost kan arbeta med sociala medier? Också hur är framstegen för Diaspora och Status.net, rent generellt?

Mat

Lärdomarna från tidigare fester har varit att maten ska vara

  • Mer
  • Vegetarisk (i den betydelsen att de som kallar sig veganer kan äta den)

När vi skickar ut inbjudan så ska vi fråga om det är någon som är intresserad av att baka vegetariska (i samma betydelse som ovan) kakor eller vara med och laga soppa.

De som är med och lagar mat ska träffas kl 11 för att köpa

  • Ingredienser till soppan
  • Smör och ost

Forum säljer kaffe och te. Vi ska också erbjuda/fråga dem att komplettera kakförsäljningen.

Lola bakar två plåtar bröd. Lola ska också vidarebefordra ett recept till Navid och Gustav, som ska ses i Bårås 20 april för att baka kakor.

Filmvisning

Stian ser ut en relevant film efter eget tycke och sin goda smak. Det finns önskemål om att ha flera kortare filmer, som skulle passa bra för dropp in, men åsikter fanns också om att bra filmer ofta är långa. Stian tar emot tips och önskemål.

Affischering

Stian ska anpassa förra festens affisch, och Leif-Jöran ska skriva ut den. Vi försöker koncentrera affischeringen till Göteborgs Universitets lokaler och Chalmers.


Last modified | History | Source | Preferences