Fripost wiki » fest 12 mars »

Friposts första fest

Fripost, föreningen för fri e-post, inviger stolt uppstarten och bjuder till fest: Friposts första fest.

 • Dag: lördagen 12:e mars
 • Plats: Gnutiken, Övre Husargatan 27, Göteborg (vid Linnéplatsen)
 • Aktivitetsschema:
  • 14:00 - Filmvisning: The Conversation (Coppola, 1974)
  • 16:30 - Presentation av FRIPOST
  • 18:00 - Workshop: Lär dig kryptera e-post
  • 19:00 - Fest

Festen är öppen för alla. Fripost säljer soppa, kakor, te och kaffe.

Den som vill är också självklart välkommen att hjälpa till med arrangemangen omkring festen. Skicka e-post till Friposts styrelse, om ni har möjlighet att vara med.

Primärt behöver vi hjälp med annonsering genom ert kontaktnät, dvs.

 • Affischering
 • Informationsspridning
  • E-postlistor
  • Facebook, Twitter, etc.

Ett lämpligt inlägg på forum etc. finns här

Men inför festen behöver vi också hjälp med inköp matlagning, etc.

Planering

Datum start slut Moment Inblandade
2 mars Tryckning GE
3 mars Utskick kalendarier GE
Affischering start SK, GE
9 mars 07:00 Pressutskick GE
09:00 Bjud in journalister GE
11mars 16:00 Samling
Handla GE, SK, SR, EW
Baka GE, SK, SR, EW
12 mars 07:00 Pressutskick GE
11:00 Samling Alla nedan
11:30 Koka soppa
Ställa i ordning
14:00 Filmvisning
16:30 Presentation SK
18:00 Verkstad SR
19:00 Fest
22:00 Städning

Personal

Person Ansvar
Gustav Eek (GE)
Stefan Kangas (SK)
Stian Rødven Eide (SR) Affisch, Soppa, Verkstad
Eva Werner (EW) Kakor

Ansvarsområden

 • Värd/konferencier
 • Affischering
 • Informationsspridning
  • E-postlistor
  • Facebook, Twitter, etc.
 • Mat och fika
 • Filmvisning
 • Verkstad

Pressmeddelande

Äntligen är Friposts e-postnätverk igång

Lördag 12 mars med start kl 14.00 inviger Fripost, föreningen för fri e-post, ett distribuerat och oberoende e-postsystem. Invigningen sker på Gnutiken, Övre Husargatan 27, med föredrag, filmvisning och workshop.

Medvetenheten ökar om hur Internets stora aktörer profeterar på sina användare med integritetskränkande metoder. Fler och fler vill lämna Gmail och Facebook, men samtidigt inte ge upp Internets kommunikationsmöjligheter. Genom ett distribuerat system och ideella insatser kan Fripost erbjuda fri och demokratisk kontrollerad e-post till sina medlemmar. Detta utan att ge avkall på stabilitet och säkerhet.

Besök https://fripost.org eller kontakta

för mer information eller intervju.

Utskick kalendarier

Fripost, föreningen för fri e-post, inviger stolt uppstarten och bjuder till fest: Friposts första fest.

 • Dag: lördagen 12:e mars
 • Plats: Gnutiken, Övre Husargatan 27, Göteborg (vid Linnéplatsen)
 • Aktivitetsschema:
  • 14:00 - Filmvisning: The Conversation (Coppola, 1974)
  • 16:30 - Presentation av FRIPOST
  • 18:00 - Workshop: Lär dig kryptera e-post
  • 19:00 - Fest

Festen är öppen för alla. Fripost säljer soppa, kakor, te och kaffe.

Medvetenheten ökar om hur Internets stora aktörer profeterar på sina användare med integritetskränkande metoder. Fler och fler vill lämna Gmail och Facebook, men samtidigt inte ge upp Internets kommunikationsmöjligheter. Genom ett distribuerat system och ideella insatser kan Fripost erbjuda fri och demokratisk kontrollerad e-post till sina medlemmar. Detta utan att ge avkall på stabilitet och säkerhet. För information om hur du går med, kom på festen eller besök

https://fripost.org

Vänliga hälsningar Fripost

Affischering

Gustav Eek har tryckt 120 kopior av affischen.

Kontakta honom för kopior


Last modified | History | Source | Preferences