Här finns samlade texter av Friposts medlemmar som har en filosofisk eller samhällskritisk ton. En del är också åt reportagehållet. Texterna har samma status som innehållet på wikin, på så sätt att de inte är detaljgranskade av Fripost. Givetvis tar sig också styrelsen friheten att refusera innehållet.


by Leif-Jöran Olsson och Gustav Eek

Last modified | History | Source | Preferences