Fripost wiki » Fripost, enerig och miljö »

Det har … intresse från medlemmar … begärts under årsmöten i flera år … redovisats i årsberättelsen … frågor via e-post besvarade i FAQ.

Också har FPS fattat de besluten, varför frågan tagits upp.

Redan från början gick Mistral på vindkraftsel

TODO Fyll i ovan

Också diskussioner i verkstäder har närt dessa frågor.

Friposts servrar

TODO Redovisning årsberättelse.

Vilka är Friposts energiåtgärder?

Följande fråga besvarades på Friposts FAQ

Jag är mån om att min elkonsumtion kommer från sol eller vind. Vilket elavtal har Fripost, och vad gör Fripost för att minimera belastning på miljö och klimat?

Frågan är viktig, och detta är dågot av vad Fripost gör:

 • Fripost redovisar enerigkonsumtion som del av verksamhetsberättelsen till årsmötet.

 • Vi väljer bort föråldrade maskiner till förmån för moderna energieffektiva.

Fripost har inga egna elavtal, och Friposts servrar finns delvis utspridda på flera platser, vilket också är i linje med hållbarhetsstrategin. Merparten av servrarna finns dock hos Friprogramvarusyndikatet (FPS) som aktivt arbetar för hållbar energikonsumtion:

 • Vid de senaste två byten av serverhallar har FPS valt moderna och de mest energieffektiva hallarna som vid tillfället fanns i Sverige.

 • FPS står först i kö för plats i den hall som ETC planerar bygga i Katrineholm: trähus och helt soldrivet.

Förmodligen står Fripost därför för den energisnålaste e-postlösningen. Vi har inte behov av att kompromissa.

Det sagt, viktigast är ändå att förstå att förutsättningen för ett långsiktigt hållbart samhälle är att bryta med föreställningen om vinst genom sekundäreffekter (sälja användardata) och girighet som drivkraft för samhällsutveckling. Den stora besparingen kommer från att undfly reklam.

Hur ska det vara?

Bara genom att vara för medlemmarnas behov är energibehovet otroligt mycket lägre.

 • Ingen spårningsinformation
 • Ingen kod för att samla användardata
 • Ingen information behöver skickas med anropen till tjänsterna
 • Inga uppslag sker utifrån länkar o.dy.
 • Inga aggregationer av data

Hur mycket slösar reklamen?

TODO Hänvisa till Stians presentation.

Spårningsskript

Den stora mängden data som skickas handlar om spårningsinformation och aggregering.

Spårningsskript på hemsidorna generar förutom extra nätverkstrafik också prestandaförlust i webbläsaren

 • Explicit spårning
 • Fonter & glyphs
 • Inbäddade gilla-knappar för socialmedia = trojaner
 • Statistik om betende och prestanda, t.ex. Google analytics

Varför tar det 10" att ladda fonter från Google?

Datalagring

Att lagra stordata tar mycket energi.

Analys

Att aggregera och analysera stordata tar mycket energi.

Internetsökning är att koka en kopp te?

En debatt har varit igång om hur mycket energi Internets sökmotorer och servrar drar. Vi jämför med en Internetsökning med Google. Bl.a. uppmärksammandes Birger Schlaug, Två sökningar på Google …, jan 2009.

Debatten blev lite vinklad (läs Friposts översyn), men kontentan är forfarande giltig. Internets informationsjättar orsakar koldioxidutsläpp som vida överstiger de nödvändiga, drivet bara genom den datainsamling de gör i övervakningssyfte.

Jämför Matomo, under egen kontroll, därför mer energieffektivt (Analytics).

Effektivt servernyttjande

Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer energianvändning. Den effektivaste servern är den som kan rationaliseras bort.

TODO Renodla detta avsnitt till att positivt handla om Friposts intressen. Bryt då ut redogörelsen och analysen till ett eget dokument.

Fripostmedlemmar besökte 36C3, Chaos Communication Congres, 2019. Där presenterade Chris Adams, Reducing Carbon in the Digital Realm (TODO länka till video när den kommer upp.), Stiftelsen för en grön web The Green Web Foundation. De arbetar för att företag ska minska koldioxidpåverkan från Internetsurfande genom fosilfria energikällor och effektiv utnyttjande av servrarna.

När det gäller energikällor presenteras två faktorer som Internetföretagen kan påverka, geografisk placering av servrar och elleverantör.

Idén att nyttja servrar effektivt kommer av att Internettjänster används i varierade grad över dygnet, men eftersom resurser måste dimensionernas för den högsta belastningen skapar det ett stort underutnyttjande. Chris Adams hänvisar till två positiva tendenser. Det är för det första idag möjligt att tack vare virtualisering automatiskt starta datorer efter behov och också stänga ner och frigöra resurserna. Det andra gäller dynamisk programvara som tjänst. När datorarbete utförs på servrar i stället för egen dator, så kan kapaciteten anpassas dynamiskt efter behov.

Fördelningen av beräkningar kan styras över dygnet i relation till energins tillgänglighet. I många fall är energin producerad under dagtid. Att styra användandet minskar kostnaderna.

Kommentarer

https://www.discovermagazine.com/technology/the-dirty-carbon-secret-behind-solid-state-memory-drives

Stora webleverantörer har både gröna och inte gröna datacenter.

Frankrike var grönt land tack vare kärnkraft, så modellen kan inte beskrivas som ekologiskt heltäckande.

Blandar ihop ändamålen. Kostnaderna har liten relevans jämfört med frågan om hur vi använder minimalt med resurser.

Race mot botten. Vem ska betala för att vissa ska ha billigare energi?

En enklare ända gällande virtualisering

 • Redan servern drar lite ström när den inte används eller belastningen är låg
 • Virtuella maskiner kan utöver det konfigureras för prestanda eller för energieffektivitet.
 • Den abstraktion av lagring som sker i virtualiserade miljöer ger utrymme för optimering. Ett exempel är cachning av lagring på SSD, vilket sparar energi och minskar slitage.

De viktiga aspekterna

Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer energianvändning:

 • Massiv datatransport

 • Ineffektiv exekvering (virtualiserade processer i webbläsare)

 • Etc

Pappersfrihet

Datoranvändande, energi och livscykelanalys har givetvis många aspekter. En annan aspekt är pappersanvändande och utskrifter kontra det papperslösa samhället.

Har man väl producerat det där pappret, så kan man komma tillbaks till det flera gånger, men datorn måste var på hela tiden föra att kontinuerligt komma tillbaks i alla betendemönster.

Vi har inte tidsutrymmet att gå in på detaljer nu, men frågan är värd att återkomma till.


Last modified | History | Source | Preferences