Fripost wiki » e-postlistor »

E-postlistor

Vad är en e-postlista?

En sändlista [eller e-postlista] är ett sätt att samordna e-post mellan många människor med ett gemensamt intresse. De flesta sändlistor behandlar ett specifikt ämne. För att kunna läsa mejlen på en sändlista måste man i allmänhet prenumerera på listan. Listdeltagarna skickar sina mejl till en viss adress och når sedan alla som prenumererar på listan. (Sändlista – Wikipedia)

Vad bör man tänka på innan man skapar en e-postlista?

TODO: Ge ett utförligt svar på frågan. Utgå t.ex. från nedanstående (modifierade) “Inför Kulturnatta”-anteckningar från den 7 oktober 2013.

Utgå från funktionen. Gör en indelning baserad på ansvarsområden:

info@svampsamlarna.se – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress

styrelsen@svampsamlarna.se – sluten lista

presskontakt@svampsamlarna.org – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress

medlemmar@svampsamlarna.se – öppen lista

lola@svampsamlarna.se gustav@... – ett alias för varje enskild medlem

Om har behov av mer än en funktion bör du ha en egen domän.

Låt tydlighet vara ledordet.

En funktion eller en person: ...@svampsamlarna.se

Många läsare: medlemmar@lists.svampsamlarna.se medlemmar@svampsamlarna.se medlemslista@svampsamlarna.se

Det är bäst att veta på förhand huruvida e-postarkivet ska vara publikt eller inte. Man vill verkligen undvika att icke-publika listor plötsligt blir läsbara för alla.

Utgå från enskilda personer och funktioner.

Hur skapar jag en e-postlista?

Du kan som medlem skriva till admin@fripost.org och begära att få en e-postlista skapad åt dig. Ange i brevet vilken adress du önskar, t.ex. dalslandsmusikorkester@lists.fripost.org (eller t.ex. dalslandsmusikorkester@example.net om du har ett eget domännamn).

Vi arbetar på att ta fram en administrationspanel från vilken du själv kan skapa och administrera e-postlistor. Tills den är klar gäller det som står i föregående stycke.


Last modified | History | Source | Preferences