Fripost wiki » e-post » Migrera från iCloud »

Migrera från iCloud

På denna sida finns samlat ett embryo till att migrera Apple-produkter knutna till iCloud till Fripost. Fripost har anordnat verkstäder och guiden Migrera från Google kring att flytta adresser, e-post, kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost. Inled med den guiden.

iOS: Stäm av kalendrar och kontakter

För att stämma av (“synkronisera”) kontakter och kalendrar på en iPhone är det inte nödvändigt att installera några särskilda appar utan det räcker med telefonens inbyggda webbläsare och inställningsprogram.

 1. Öppna webbläsaren på din iPhone och gå till Lagring för delning.
 2. Klicka på Kalender i menyn längst upp.
 3. Klicka på Inställningar & import längst ner till vänster.
 4. Klicka på Kopiera iOS/macOS CalDAV-adress längst ner till vänster. (Kopiera sedan inget annat till urklippsminnet eftersom du behöver denna långa adress i steg 11 nedan.)
 5. Öppna Inställningar.
 6. Gå till Lösenord och konton.
 7. Klicka på Lägg till konto.
 8. Välj Annat.
 9. För kontakter, välj Lägg till CardDAV-konto; för kalendrar, välj Lägg till CalDAV-konto.
 10. Börja med att fylla i fältet Beskrivning längst ner, t.ex. med texten “Fripost Lagring för delning”.
 11. I fältet Server klistrar du in adressen som du kopierade under steg 4 ovan. (Det är samma server-adress för både kontakter och kalendrar.)
 12. Fyll i ditt användarnamn och lösenord.
 13. Tryck Nästa.

Ytterligare tjänster

Enligt bloggen davd.io är följande de tjänster som anordnas av iCloud:

 • Filsynkronisering (iCloud Drive)
 • Foton (iCloud Photo Library
 • E-post (Mail)
 • Kontakter, kalender och påminnelser
 • Webbläsaravstämning (Safari)
 • Anteckningar (Notes)
 • Lösenordssynkronisering (Keychain)
 • Fjärråtkomst (Back to my mac)
 • Återsökning (Find My)
 • Kontorsprogramvara (iWork)

Källor

Bloggen davd.io tillhandahåller (2017–2019) en serie guider under rubriken Bye Cloud. Starten är byeCloud: Replacing iCloud with self-hosted services (2017).

Vi har hittat bloggen, den är inte komplett, men en bra början i alla fall. Flera av tjänsterna ovan täcks in och i kombination med Friposts guide för e-postmigration återstår inte mycket.


Last modified | History | Source | Preferences