Fripost wiki » e-post » Migrera från Google »

Fripost anordnar verkstäder kring att flytta adresser, e-post, kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost. Att frigöra sig och fly från Google-beroendet var ett populärt förslag bl.a. på årsmötet 2017.

Detta är en översikt över vad det innebär att flytta från andra leverantörer. Specifikt för Apple-produkter finns även guiden Migrera från iCloud.

E-post

 1. Konfigurera vidarebefordring av e-post till Fripost

 2. Flytta över e-posten. “Ladda ner” all befintlig e-post (för överföring) och ev. vid behov ladda upp motsvarande till Fripost

Förbered telefonen

 1. Konfigurera telefon för hanteringa av e-post, kontakter, kalender och uppgifter

Kontakter

 1. Ladda över kontakter till webbmail (mail.fripost.org)

 2. Stäm av kontakter mellan e-postprogram och telefon mot Fripost Lagring för delning

Kalender

 1. Skapa och stäm av kalendrar

 2. Skapa och stäm av åtgärdslistor

Lagring, Drive och Dropbox

 1. Överför alla Google Drive-filer, filer från Dropbox, etc. till Fripost Lagring för delning.

  • Ladda ner
  • Överföra till öppna format
  • Ladda upp på Fripost Lagring för delning

Läs mer om Nextcloud och LibreOffice Online, status, och vad får man med Fripost.

1. Vidarebefordring

Vidarebefordra e-post från Gmail. Välj kugghjulet -> “Inställningar” -> “Vidarebefodring och POP/IMAP” -> “Lägg till vidarebefodringsadress”. Mata in Fripostadressen. Gmail skickar ett brev till Fripostadressen för bekräftelse. Följ instruktionerna i det. Konfigurera sen vidarebefordringen. Man välja att breven i Gmail ska behållas, markeras som lästa, arkiveras, eller tas bort. Vad man väljer är inte så noga men vi rekommenderar såklart att inte ha e-post på Google.

Läs Wolber, How to auto-forward emails in Gmail and G Suite, techrepublic.com ,juli 2017.

Vidarebefordra e-post från Yahoo.

I korthet

 1. Växla till “klassiskt gränssnitt”
 2. Följ instruktionerna i artikeln: Hitta “Inställningar” -> “Konton” -> Hitta och välj rätt konto -> “Vidarebefordra”. Mata in Fripostadressen.
 3. Fripostadressen måste verifieras via ett bekräftelse-brev
 4. Bekräfta att det fungerar

Se mer på Automatically forward emails

2. Flytta över e-post

Att flytta över e-post kan lösas på flera sätt. Enklast är att använda en e-postklient. Stegen är följande:

 1. Konfigurera ett konto i e-postklienten för Fripost
 2. Konfigurera ett annat konto för Gmail
 3. Flytta över genom att markera och flytta

Börja med att läsa artikeln om Säkerhetskopiering som introduktion.

Välj en e-postklient och konfigurera den för Fripost som beskrivs på Att konfigurera en e-postklient. Har du telefon eller sufrplatta. Läs wiki-sidan om Fripost i mobiltelefonen.

Konfigurera Google-kontot på liknande sätt som Fripost-kontot. Vid konfiguration av t.ex. Thunderbird kommer Google be om bekräftelse av lösenord.

Dra och flytta för att flytta alla inkorgar och brev mellan kontona.

3. Förbered och konfigurera telefon

(TODO Bryt ut materialet från nedan till hit.)

4. Ladda över kontakter till webbmail

Roundcube och Gmail arbetar båda med s.k. VCF-filer (Virtual Contact File, också vCard vilket är samma format) för kontakter. VCF-filerna kan också användas för avstämning med telefoner, o.s.v. Processen är

 1. Exportera (säkerhetskopiera) kontakter från Gmail
 2. Importera i Roundcube

Säkerhetskopiera kontakterna från Gmail.

Se vidare

Importera till roundcube.mail.fripost.org välj “Adressbok” -> “Importera” -> “Bläddra”, och leta reda på VCF-filen i dialogrutan.

Det finns mycket man kan göra med kontakter: t.ex. sortera dem i grupper och efter kategorier, koppla bilder till kontakter, skapa kontaktlistor, etc. Se vidare Address Book, docs.roundcube.net

5. Stäm av kontakter mellan enheter

För automatisk avstämning av kontakter med telefoner behöver kontakter laddas över till Nextcloud-kontot. Kontakterna finns ju redan exporterade.

 1. Exportera kontakt enligt ovan
 2. Importer i Nextcloud
 3. Stäm av med telefonen

Importera i Nextcloud. I Nextcloud, välj pilen i menyn uppe till vänster -> “Contacts” -> “Settings” (längst ner till vänster) -> “Import”. Välj den exporterade filen. Det tar ett tag att ladda in kontakterna.

Stäm av med telefonen. Kontot ska vara konfigurerat sedan ovanstående rubrik. Välj uppdatera.

Notera.

 1. Nextcloud kan läsa bara VCF-filer v. 3 el. 4. Vissa enheter och applikationer (t.ex. Gustav Eeks telefons standardkontaktapplikation) exporterar kontakter i VCF-format verion 2.1. Lösningen är att konvertera med Roundcube.

6. Skapa och stäm av kalender

Kalendrar arbetar med formatet CalDAV för avstämning mellan enheter och e-postprogram och standardformatet ICS för filer. Processen kommer vara följande:

 1. Konfigurera kalendrar i Nextcloud
 2. Exportera Google-kalender till fil
 3. Ladda in kalendern i Nextcloud

Exportera Google-kalendern. Öppna Google Kalender. Välj “Inställningar” -> “Kalendrar” -> “Exportera kalendrar”. Resultatet är en ZIP-fil som innehåller ICS-filer, en per kalender som du använder. Det är dessa ICS-filerna som ska importeras individuellt i Nextcloud senare.

Se vidare guiden Export your Google calendar, support.google.com.

Ladda in kalendern i Nextcloud. Välj Kalender i menyn till vänster -> “Settings” -> “Import”. Välj ICS-filen i dialogen. Klart!

E-postklienter. I t.ex. Thunderbird, Evolution eller ClawsMail, synkroniserings-URL enligt https://cloudnine.g-eek.se/remote.php/dav

Telefonen.

 1. Installera OpenTasks, Nextcloud clienten och DAVdroid.
 2. Installera DAVdroid. För android finns på F-Droid.
 3. Skapa en kalender på Nextcloud
 4. TODO Beskriv de övriga stegen

Installera (a) OpenTasks, (b) DAVdroid och (c) Nextcloud clienten i den ordningen. För android finns de på F-Droid.

Starta Nextcloud-klienten. Den kommer då be om användaruppgifter. Genom Nextcloud-klienten uppmanas man konfigurera DAVdroid.

TODO fundera på detta

TODO Beskriv webcal-länkar i webläsaren och hur Nextcloud blir målapplikation för det

TODO Beskriv prenumeration på kalendrar i nextcloud (iCal)

7. Skapa och stäm av åtgärdslistor

*TODO Beskriv avstämning av åtgärdslistor p.s.s.s. kalendrar.

8. Ladda över och konvertera Google Drive-filer

 • Ladda ner
 • Överföra till oppna format
 • Ladda upp på nextcloud

TODO fundera på detta

Överkurs 1 – Vidarebefordra alias

Överkurs 2 – Konfigurera filter

Översikt över alternativ leverantörer

 • Gmail

 • G suite, Tidigare känt som “Google Apps for Work” och “Google Apps for Your Domain”, utvecklat av Google sedan 2006. G Suite är samling tjänster (mjukvara som tjänst) för e-post, gemensamredigering och fildelning. Samlingen inkluderar kommunikationsprogramvarorna Gmail (epost), Hangouts (???), Calendar (kalender), och Google+ (socialt nätverk); Drive för fildelning och lagring; Docs, Sheets, Slides, Forms, och Sites för gemensamredigering; användar- och tjänstehantering med Vault; och Jamboard som är en interaktiv vit tavla. G Suite, en.wikipedia.org


Last modified | History | Source | Preferences