Fripost wiki » Sociala teknologier »

De flesta vet hur man använder en digital kalender i vardagen och tycker inte att det är svårt. Det är ändå ett intrikat system som ligger till grund för att kunna delade kalendrar med andra, synkronisera sina kalendrar mellan enheter, och hantera mötesinbjudningar.

Genom Friposts Lagring för delning har alla medlemmar möjlighet att skapa hur många kalendrar man vill. Men vad går gränsen för vad vi kan åstadkomma?

På denna sida hoppas vi samla en översikt över vad digital kalendrar är samt frågor och svar.

Teknisk översikt

Vad är skillnaden mellan kalendrar och kalendermeddelanden?

Inbjudningar och andra meddelande genereras från kalendern och skickas som bifogade filer.

Protokoll och format

Synkronosering sker via protokoll. Inbjudningar och andra meddelanden skickas som bifogade filer. Vilka sykronoseringsprotokoll finns och vilka fil-format för meddelanden?

Detaljer om kalender meddelanden

Att tänka på. Epostmeddelanden har ibland både bröd del och bilaga för mötesinbjudan. Kommentarer och meddelanden kan komma med båda dessa.

Vilka meddelanden finns och vad skiljer dem?

  • Inbjudan (“invite”)
  • Godta (“accept”)
  • Tacka nej (“decline”)
  • Kommer eventuellt (“temptative”)
  • Föreslå ny tid (“suggest”)

Hur funkar det också rent tekniskt.

Vad händer om jag svara flera gånger?

Kan jag acceptera en inbjudan å andras vägnar?

Om t.ex. någon inbjuden svarar att den kan delta per telefon, kan jag själv ändra status?

Måste jag gå på mitt eget möte?

Jag har själv fått förhinder till ett möte jag bjudit in till. Vad händer om jag själv tackar nej?

Vad gäller: upptagna i kalenderhändelsen eller i mottagarfältet i e-post-meddelandet?

Att skapa ett kalendarium

Kalender-händelser går att exportera som ICS-filer. Dessa kan ju sedan läggas ut på web-kallendarier, bloggar o.s.v. Undersök vidare hur det kan användas.

Kalendrar, standard, och social media

Till exempel Facebook har ett eget system för att hantera kalendarier och evenemangssidor. Hur integrerar man med det? Bör man integrera med Facebook?

En applikation till Android, Event Sync for Facebook (tillgänglig genom F-droid), kan synkronisera händelser med Facebook. Programmet kommer skapa fem kalendrar i telefonene:

  1. “Events I’m Attending”
  2. “Events I May Be Attending”
  3. “Events I Have Not Responded To”
  4. “Events I Declined”
  5. “Friends’ Birthdays”

Dessa går sen att komma åt genom vanliga kalenderapplikationer.


Last modified | History | Source | Preferences